Aktualności
Konkursy
17 Stycznia
Opublikowano: 2023-01-17

EMBO Installation Grant dla badacza z Nenckiego

Dr Adam Kłosin z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN został laureatem prestiżowego grantu Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej. Dzięki EMBO Installation Grant utworzy własne niezależne laboratorium.

EMBO to międzynarodowa organizacja zrzeszająca ponad 1800 wybitnych badaczy zajmujących się biologią molekularną. Wspiera utalentowane osoby w osiągnięciu jak najlepszych wyników prac badawczych. O EMBO Installation Grants mogą ubiegać się naukowcy z Czech, Polski, Portugalii i Turcji. Grant, przyznawany na okres od trzech do pięciu lat, otrzymują badacze będący na początkowym etapie kariery. Dzięki dotacji – 50 tys. euro rocznie – mogą stworzyć i rozwijać laboratoria w rodzimych ośrodkach.

W tegorocznej edycji EMBO wyróżniła 11 młodych naukowców, a wśród nich dr. Adama Kłosina z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Jego projekt Spatial organisation of transcription in embryonic dotyczy procesów regulujących organizację przestrzenną ekspresji genów podczas rozwoju embrionalnego i podczas odpowiedzi na stres w zarodkach organizmu modelowego nicienia Caenorhabditis elegans. Ten mały, przezroczysty organizm modelowy jest idealny do badań nad podstawowymi procesami komórkowymi, z racji wielu dostępnych technik transgenicznych i łatwości w hodowli i w obrazowaniu mikroskopowym.

Czynniki transkrypcyjne regulujące aktywność genów tworzą lokalne zagęszczenia w jądrze komórkowym podczas rozwoju embrionalnego i w odpowiedzi na stres. Badania z ostatniej dekady sugerują, że tego typu struktury są kondensatami tworzącymi się w wyniku zlokalizowanego rozdziału faz. W projekcie zbadam właściwości, funkcje i regulację tych kondensatów z użyciem wysokorozdzielczej mikroskopii konfokalnej i opracuję nowe techniki do badania interakcji czynników transkrypcyjnych z materiałem genetycznym zawartym w chromatynie uzyskanej z komórek nicieni – wyjaśnia kierownik Pracowni Epigenetyki Przestrzennej w Instytucie Nenckiego, który w listopadzie ubiegłego roku zdobył ERC Starting Grant.  

Jego badania przyczynią się do lepszego zrozumienia podstawowych mechanizmów regulujących ekspresję genów podczas różnicowania się komórek w normalnym procesie rozwojowym, jak i w sytuacjach stresu środowiskowego, np. przy podwyższonej temperaturze.

Oprócz 50 tys. euro rocznie przez okres 3–5 lat stypendyści mogą ubiegać się również o dodatkowe finansowanie w wysokości do 10 tys. euro rocznie. Stają się także częścią EMBO Young Investigator Network, co umożliwi im korzystanie z całej gamy szkoleń oraz zasobów zrzeszonych instytucji. Będą też mieli dostęp do infrastruktury badawczej w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) w Heidelbergu.

EMBO Installation Grants mają przyczynić się do zwiększania poziomu internacjonalizacji na europejskich uczelniach oraz mobilności kadry akademickiej. Jednym z wymogów wobec zgłaszających jest jednorazowe spędzenie okresu przynajmniej dwóch lat poza krajem, w którym zamierzają utworzyć laboratorium. Formuła grantów ma za zadanie zachęcać młodych naukowców do zakładania laboratoriów w państwach, których mniej rozwinięta infrastruktura badawcza uniemożliwia im skuteczne konkurowanie z ośrodkami naukowymi o rozwiniętym zapleczu finansowym. Od 2006 roku EMBO przyznała już 137 Installation Grants, z czego 31 dla polskich naukowców.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)