Aktualności
Konkursy
15 Czerwca
Opublikowano: 2021-06-15

FNP przyznała stypendia im. Aleksandra von Humboldta

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów Polskiego Honorowego Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Humboldta. Jest ono przyznawane aktywnym naukowo wybitnym niemieckim uczonym, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczny pobyt naukowy.

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta jest przyznawane przez FNP na mocy porozumienia zawartego w 1995 r. z Fundacją Humboldta. Jest odpowiednikiem Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta. Stypendium umożliwia laureatom realizację projektów badawczych zgodnie z ich własnym wyborem we współpracy z kolegami z kraju goszczącego. Przyznawane jest na okres od 3 do 6 miesięcy, a jego wysokość wynosi obecnie 4 tys. euro miesięcznie. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać polscy uczeni. W dotychczasowych 23 edycjach rozdano 73 stypendia. Kolejne trzy otrzymają w tym roku:

  • prof. Jürgen Kurths z Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu, który podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego w Katedrze Dynamiki Politechniki Łódzkiej będzie realizował projekt pt. Undertaking chimera states in coupled mechanical oscillators we współpracy z prof. Tomaszem Kapitaniakiem;
  • prof. Gerd Meyer z Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie, który w ramach sześciomiesięcznego stypendium w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii będzie realizował projekt pt. Light converting layers we współpracy z prof. Alicją Bachmatiuk;
  • dr Grzegorz Rossolinski-Liebe z Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego, który podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego w Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Instytucie Filologii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie będzie realizował projekt pt. Polish City Mayors and the Administration of the General Government: Holocaust, Occupation, and Collaboration we współpracy z prof. Barbarą Engelking.

Nazwa stypendium, poprzez imię patrona, nawiązuje do najlepszej tradycji współpracy naukowców polskich i niemieckich. Aleksander von Humboldt (1769–1859), niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf, współpracował z wieloma Polakami, był honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie i pierwszym propagatorem poezji Adama Mickiewicza w Niemczech.

MK, źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)