Aktualności
Konkursy
28 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-04-28

FNP zapowiada wsparcie dla innowacyjnych projektów

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła uruchomienie nowych programów wsparcia dla naukowców. Planowane jest sfinansowanie ponad 250 projektów z różnych dziedzin nauki.

O założeniach oferty FNP na nową unijną perspektywę finansową informowano już kilka dni temu podczas webinarium zorganizowanego przez Radę Młodych Naukowców. Teraz w specjalnym komunikacie Fundacja przedstawiła więcej szczegółów.

Dofinansowanie będzie można otrzymać w ramach programów: FIRST TEAM, Proof of Concept, Międzynarodowe Agendy Badawcze, TEAM-NET. Planowane jest też uruchomienie programu PRIME skierowanego do naukowców, którzy stworzą zespoły projektowe zdolne do wprowadzenia pomysłu na rynek w dowolnej formie, zwłaszcza poprzez założenie spin-offów. Powyższe inicjatywy mają być finansowane z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O środki mogą się starać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny wiedzy, prowadzący wysokiej klasy badania o dużym potencjale komercjalizacji. Finansowanie będzie przyznawane w drodze konkursu.

Nowa unijna perspektywa to wielka szansa dla rozwoju nauki w naszym kraju. Programy Fundacji w ramach FENG mają między innymi pomagać zespołom badawczym tworzyć spin-offy komercjalizujące wyniki badań i konsorcja naukowe, których celem jest komercjalizacja ściśle określonych dokonań naukowych. Nasze programy mają też pomóc budować centra doskonałości naukowej, rozwijać międzynarodowe zespoły naukowe wspierające karierę młodych naukowców oraz zacieśniać współpracę z ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą. Bardzo nam również zależy na tworzeniu w Polsce atrakcyjnych miejsc pracy zarówno dla polskich badaczy, jak i dla tych, którzy pracują obecnie za granicą niezależnie od narodowości – podkreśla prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Nowością w ofercie są programy: Proof of Concept i PRIME, szczególnie mocno ukierunkowane na budowę kompetencji zespołów w zakresie interakcji z rynkiem i komercjalizacji oraz na rozwój potencjału wdrożeniowego wyników badań, które powstały na wcześniejszym etapie.

Proof of Concept (PoC) skierowany jest do naukowców pracujących w polskich organizacjach badawczych, którzy w ramach realizacji dotychczasowych badań uzyskali obiecujące wyniki pod względem komercyjnym. Ma pozwolić na realizację dalszych prac badawczo-rozwojowych, weryfikację potencjału wdrożeniowego oraz wzrost poziomu gotowości technologicznej rozwiązania, co ułatwi komercjalizację rezultatów. Do programu mogą zgłaszać się zespoły badawcze, również we współpracy z przedsiębiorstwami. Łączny budżet PoC wynosi ponad 102 mln zł, co pozwoli na sfinansowanie około 160 rocznych projektów. Kwota przeznaczona na jeden projekt wyniesie do 700 tys. zł.

PRIME to z kolei program dla naukowców, którzy chcą wprowadzić wyniki swoich badań na rynek, z dodatkowo wspieraną ścieżką komercjalizacji w formie spin-offu. Umożliwia stworzenie profesjonalnych zespołów projektowych i rozwój ich kompetencji w zakresie interakcji z rynkiem i komercjalizacji. Wspiera opracowanie produktów odpowiadających na potrzeby rynkowe i przygotowanie strategii najbardziej efektywnej ścieżki wprowadzenia produktu do praktyki gospodarczej. Pomaga także nowo powstałym spin-offom w ciągu pierwszych 12 miesięcy ich działalności. Każda edycja podzielona jest na 3 fazy: rozwój zespołu (6 miesięcy), rozwój produktu (do 12 miesięcy) i rozwój spin-offu (ok. 12 miesięcy). Program jest na końcowym etapie przygotowań. Jego uruchomienie zaplanowano jeszcze w tym roku.

Pozostałe trzy programy to nowa odsłona działań, które w minionych latach pozwoliły już zbudować w naszym kraju światowej klasy zespoły badawcze i centra doskonałości.

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) adresowane są do wybitnych naukowców z Polski lub z zagranicy, którzy chcą stworzyć w Polsce centrum doskonałości będące rozpoznawalnym ośrodkiem w swojej dziedzinie na świecie. Program umożliwia uruchomienie w naszym kraju nowych (lub rozwój już istniejących) centrów naukowych o międzynarodowym znaczeniu we współpracy z ośrodkiem zagranicznym i rozwój współpracy z partnerami gospodarczymi. Budżet programu wynosi ponad 445 mln zł. Przewidywane jest sfinansowanie około 12 projektów badawczych do 2029 roku. Na jedno przedsięwzięcie może otrzymać finansowanie w wysokości do 30 mln zł (oraz do ok. 37 mln zł dla wnioskodawców prowadzących projekty Teaming of Excellence).

FIRST TEAM zainteresuje młodych naukowców z całego świata (do 12 lat po uzyskaniu stopnia naukowego), którzy chcą prowadzić w Polsce przełomowe badania. Dofinansowanie o łącznej wartości ponad 253 mln zł trafi w latach 2023–2029 do około 60 projektów zaplanowanych do realizacji na 4–5 lat. Każdy otrzyma około 3–4 mln zł. Pozwoli to ich twórcom budować zespoły naukowe realizujące przełomowe badania w Polsce, a także rozwijać współpracę z biznesem i ośrodkami badawczymi z całego świata.

Program TEAM-NET ma pomóc we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, produktów i technologii na rynek. Celem jest wyselekcjonowanie i wsparcie konsorcjów, które poprowadzą działalność naukową w tematyce zdrowia, środowiska i przemysłu 4.0. Jego budżet o łącznej wysokości 178 mln zł umożliwi sfinansowanie w ciągu najbliższych 6 lat około 10 konsorcjów, w ramach których badacze będą ściśle współpracowali z partnerami biznesowymi. Finansowanie będzie przyznawane na okres 4 lat i wyniesie ok. 15–17 mln zł na jeden projekt.

Wszystkie informacje i harmonogram naborów do konkursów w poszczególnych programach znajduje się na stronie internetowej www.fnp.org.pl.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej to niezależna instytucja, będąca największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. W ciągu 32 lat istnienia wsparła prace ponad 10 tys. polskich naukowców. Przyznaje także dorocznie Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uznawaną za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)