Aktualności
Konkursy
02 Marca
Opublikowano: 2022-03-02

Granty na badania z zakresu żywienia człowieka

Po raz 27 Fundacja Nutricia zainaugurowała konkurs grantowy dla lekarzy i badaczy zajmujących się tematyką żywienia oraz dietetyków. Maksymalna kwota, o jaką można się starać, wynosi 250 tys. zł.

Misją Fundacji Nutricia jest edukacja na temat roli żywienia na różnych etapach życia człowieka. Realizuje ją poprzez projekty edukacyjne, zmiany systemowe, a także strategiczne partnerstwa w ramach trzech obszarów: roli żywienia w chorobie, edukacji żywieniowej w 1000 pierwszych dniach oraz zdrowego starzenia się.

Fundacja przyznaje trzy rodzaje grantów na badania naukowe z zakresu żywienia człowieka:

  • badawcze – dla doświadczonych naukowców, przyznawane w celu inicjowania promowania badań z zakresu żywienia człowieka,
  • promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora,
  • stypendialne – dla młodych naukowców, przeznaczone na zdobycie niezbędnej wiedzy, praktyki umożliwiającej wdrażanie nowych procedur i metod leczenia żywieniowego oraz inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.

Konkurs adresowany jest głównie do lekarzy i badaczy zajmujących się tematyką żywienia oraz dietetyków (specjalistów z zakresu żywienia człowieka). W dotychczasowych, 26 edycjach, przyznano już 90 grantów. W tegorocznej jako obszary priorytetowe wskazano:

  • Wpływ leczenia żywieniowego (doustnego i/lub dojelitowego) prowadzonego w warunkach szpitalnych oraz interwencji żywieniowej kontynuowanej po wypisie z oddziału szpitalnego na proces rehabilitacji i rekonwalescencji po chorobie
  • Postępowanie żywieniowe u dzieci z alergią
  • Żywienie zdrowych niemowląt w pierwszych 1000 dniach życia

Maksymalna kwota na grant badawczy to 250 tys. zł brutto, a w przypadku grantu promotorskiego – 100 tys. zł brutto. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym niezbędne dokumenty i formularz aplikacyjny, dostępne są na stronie internetowej Fundacji Nutricia.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)