Aktualności
Konkursy
14 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-14

Harmonogram konkursów NAWA w 2020 roku

23 przedsięwzięcia znalazły się w tegorocznym harmonogramie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Połowa z nich ruszy jeszcze w tym kwartale.

Jako pierwsze wystartowały Polskie Powroty, a więc program skierowany do polskich badaczy pracujących na uczelniach na całym świecie. W przeprowadzonych do tej pory dwóch edycjach do pracy naukowej na polskich uczelniach i w instytutach powróciło 42 naukowców z ośrodków m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Japonii, Singapurze, Korei Południowej. Pracują teraz m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. W tym roku, oprócz powrotu do kraju i zatrudnienia na uczelniach i w instytutach, program umożliwia także zdobycie grantu startowego na badania naukowe z zakresu badań podstawowych finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W styczniu zaplanowano także nabory do:

  • Programu im. Stanisława Ulama dla naukowców z zagranicy nieposiadających polskiego obywatelstwa;
  • Programu im. prof. Franciszka Walczaka skierowanego do naukowców z obszaru kardiologii, onkologii, alergologii lub chorób zakaźnych, który umożliwia wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki;
  • Programu stypendialnego wymiany osobowej studentów  i naukowców w ramach współpracy bilateralnej: przyjazdy, którego celem jest zwiększenie stopnia internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego oraz stworzenie możliwości nawiązania bądź pogłębienia już istniejącej współpracy akademickiej pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
  • Programu stypendialnego dla Polonii  im. gen. Władysława Andersa pozwalającego młodzieży polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadaczom Karty Polaka odbycie studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego;
  • Programu Lektorzy, którego celem jest nauczanie i promocja języka i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych ośrodków akademickich prowadzących lektoraty języka polskiego;
  • Programu Letnich kursów języka i kultury polskiej, który ma na celu nauczanie i promocję języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez umożliwienie zagranicznym studentom bezpłatnego udziału w organizowanych w Polsce kilkutygodniowych kursach języka i kultury polskiej.

To właśnie w tym ostatnim programie laureatów poznamy najwcześniej. Rozstrzygnięcie (podobnie jak w Programie Stypendialnym im. Wilhelminy Iwanowskiej, w którym trwa właśnie ocena nadesłanych wniosków) zaplanowano na maj.

Pełny harmonogram realizacji programów NAWA w 2020 roku zamieszczono pod linkiem: bit.ly/2Glk.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)