Aktualności
Konkursy
19 Grudnia
Opublikowano: 2022-12-19

Harmonogram konkursów NCN 2023

Dwie odsłony konkursów OPUS, do tego PRELUDIUM i PRELUDIUM BIS, SONATA, SONATA BIS i SONATINA, a także DAINA, MAESTRO i MINIATURA – tak przedstawia się przyszłoroczna oferta Narodowego Centrum Nauki. 

Tradycyjnie już w drugiej połowie grudnia Narodowe Centrum Nauki zaprezentowało planowany harmonogram przeprowadzania konkursów w przyszłym roku. W wykazie nie pojawił się żaden nowy program.

Jako pierwsza, z początkiem lutego, wystartuje MINIATURA. To już siódma edycja tego konkursu. W sześciu dotychczasowych do sfinansowania skierowano ponad 3800 wniosków na pojedyncze działania naukowe: badania wstępne i pilotażowe, staże lub wyjazdy konsultacyjne i badawcze. Podobnie jak do tej pory nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym do 31 lipca.

W połowie marca ogłoszone zostaną konkursy: OPUS (dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej) oraz PRELUDIUM (dla naukowców nieposiadających stopnia doktora). Ten pierwszy będzie miał w przyszłym roku także jesienną odsłonę (we wrześniu). Tuż przed wakacjami NCN ogłosi dwa kolejne konkursy: SONATA BIS (dla osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem) i MAESTRO (dla doświadczonych naukowców). Z kolei we wrześniu będzie można aplikować do PRELUDIUM BIS (dla młodych badaczy przygotowujących rozprawę doktorską) i SONATY (dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem). Jako ostatnie ruszą nabory do SONATINY (dla młodych badaczy) i DAINY (projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie).

W sumie Narodowe Centrum Nauki zaplanowało 11 przedsięwzięć (o 2 mniej niż w tym roku), bo trwać będzie też zainicjowany w tym roku nabór do konkursu Weave-UNISONO. W harmonogramie nie zostały ujęte konkursy wielostronne ogłaszane przez międzynarodowe sieci agencji finansujących badania naukowe, których NCN jest członkiem. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie internetowej NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady NCN.

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu prof. Jacek Kuźnicki, przewodniczący Rady NCN, pisał na naszych łamach o konieczności zwiększenia budżetu agencji o 150–200 mln zł. Przy rosnącej inflacji miałoby to podnieść to wskaźnik sukcesu w konkursach do ok. 25%. Obecnie dotacja dla agencji na finansowanie badań wynosi niespełna 1,4 mld zł. W przyszłym roku NCN czekają także zmiany zapowiadane przez resort nauki.

MK

harmonogram 2023 pl 1

Dyskusja (0 komentarzy)