Aktualności
Konkursy
19 Grudnia
Opublikowano: 2023-12-19

Harmonogram konkursów NCN w 2024 roku

Dwie odsłony konkursu OPUS, do tego PRELUDIUM, SONATA, SONATA BIS i SONATINA, a także MINIATURA – tak przedstawia się przyszłoroczna oferta Narodowego Centrum Nauki. Znajdą się w niej również całkiem nowe inicjatywy agencji.

Tradycyjnie już w drugiej połowie grudnia Narodowe Centrum Nauki zaprezentowało planowany harmonogram przeprowadzania konkursów na przyszły rok. Jako pierwsza, z początkiem lutego, wystartuje MINIATURA. To już ósma edycja tego konkursu. W siedmiu dotychczasowych do sfinansowania skierowano ponad 4400 wniosków na pojedyncze działania naukowe: badania wstępne i pilotażowe, staże lub wyjazdy konsultacyjne i badawcze. Podobnie jak do tej pory nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym do 31 lipca.

Laureaci MINIATURY w przyszłym roku będą mogli prawdopodobnie liczyć na dodatkowe wsparcie. Pracuje nad tym Rada NCN. Jak przypomina jej przewodniczący, prof. Robert Hasterok, konkurs ten w założeniu ma stanowić ścieżkę trwałego włączania nowych osób w finansowanie ich badań przez Centrum.

Dobrze zatem by było, żeby przygoda tych beneficjentów z agencją nie ograniczała się do realizacji MINIATURY, lecz by po jej zakończeniu, a najlepiej dzięki jej otrzymaniu, mogli z powodzeniem ubiegać się o kolejne, już „prawdziwe” projekty badawcze, np. w konkursie OPUS. Dlatego chcemy im w tym pomóc i zaangażować osoby już doświadczone w pozyskiwaniu środków NCN, aby pełniły funkcję mentorów – mówi prof. Robert Hasterok w wywiadzie, który ukaże się w środę – 20 grudnia – na naszej stronie internetowej (w rozmowie będzie też mowa o innych planowanych przedsięwzięciach).

W połowie marca ogłoszone zostaną konkursy: OPUS (dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej) oraz PRELUDIUM (dla nieposiadających stopnia doktora). Ten pierwszy będzie miał, tradycyjnie już, także jesienną odsłonę (we wrześniu).

Tuż przed wakacjami NCN ogłosi dwa kolejne konkursy: SONATA BIS (dla osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem) i MAESTRO (dla doświadczonych naukowców). Z kolei we wrześniu będzie można aplikować do SONATY (dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem). Jako ostatnie ruszą nabory do SONATINY (dla młodych badaczy) – w połowie grudnia.

W sumie Narodowe Centrum Nauki zaplanowało 10 przedsięwzięć (w stosunku do tego roku zabrakło PRELUDIUM BIS). Oprócz już wspomnianych trwać będzie też nabór ciągły do konkursu Weave-UNISONO oraz (przez cały rok lub do wcześniejszego wyczerpania puli dostępnych środków) do zainicjowanego w tym roku IMPRESS-U.

W harmonogramie nie zostały ujęte konkursy wielostronne ogłaszane przez międzynarodowe sieci agencji finansujących badania naukowe, których NCN jest członkiem. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie internetowej NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady NCN.

MK

harmonogram

Dyskusja (0 komentarzy)