Aktualności
Konkursy
05 Października
Opublikowano: 2021-10-05

Idea dobra wspólnego w polskiej literaturze XIX wieku

Instytut De Republica ogłasza nabór propozycji wydawniczych dotyczących „Idei dobra wspólnego w polskiej literaturze XIX wieku”. Jego celem jest wyłonienie, a następnie publikacja najlepszych dzieł powstałych w latach 1795–1918, które obecnie w polskiej nauce są jeszcze niedocenione lub zapomniane, a ich autorami są wybitni polscy twórcy.

Dzieła mogą być zgłaszane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego bądź tytuł naukowy profesora oraz posiadające znaczący i udokumentowany dorobek naukowy w zakresie problematyki dotyczącej zgłaszanego dzieła.

Wybrane dzieła zostaną opublikowane przez Wydawnictwo Instytutu De Republica, a do zgłaszających należeć będzie sporządzenie autorskiego opracowania w postaci Słowa wstępnego. Dla ich autorów przewidziane zostały wynagrodzenia. Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym. Wykaz wyłonionych propozycji zostanie ogłoszony na stronie internetowej Instytutu De Republica.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres Instytutu De Republica ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761 Warszawa lub na adres mailowy: instytut@iderepublica.pl.

MK

Regulamin

Dyskusja (0 komentarzy)