Aktualności
Konkursy
22 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-22

innogy Polska partnerem hackathonu ICM UW

innogy Polska została partnerem hackathonu „Smart Charge – Inteligentna elektromobilność”, którego organizatorem jest ICM Uniwersytetu Warszawskiego. Tegoroczny hackathon odbędzie się w dniach 15-16 lutego, a głównym zadaniem jego uczestników będzie zaprojektowanie najbardziej efektywnego rozmieszczenia sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce. Rejestracja zespołów, które wezmą udział w konkursie, trwa do 4 lutego 2018 r. innogy Polska współfinansuje nagrody pieniężne dla laureatów konkursu.

Jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju usług innogy Polska są rozwiązania związane z elektromobilnością. Dlatego spółka angażuje się w projekty, których celem jest rozwój tego sektora i stworzenie najbardziej efektywnych modeli jego funkcjonowania. Jednym z nich jest hackathon Wielkie Wyzwania Programistyczne „Smart Charge: Inteligentna elektromobilność”, którego partnerem została innogy Polska. Tematem przewodnim wydarzenia organizowanego przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego jest elektromobilność i niezbędna do jej rozwoju infrastruktura.

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie algorytmu dla superkomputera ICM, na podstawie którego wskazane zostaną optymalne lokalizacje dla stacji ładowania samochodów elektrycznych. W myśl przepisów projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w 2020 roku w Polsce powinno działać 6 000 punktów zwykłego i 400 szybkiego ładowania. Kluczowe będzie więc ich właściwe rozmieszczenie, które uwzględni gęstość zaludnienia, możliwość przejazdu pomiędzy miastami oraz możliwość przyłączenia stacji do sieci elektroenergetycznej. Wyniki hackathonu mogą posłużyć w przyszłości do efektywnego zaplanowania budowy infrastruktury dla samochodów elektrycznych.

Uznajemy nasze partnerstwo w hackathonie organizowanym przez Uniwersytet Warszawski za obiecujące, zwłaszcza że jego tematyka doskonale wpisuje się w jeden z kluczowych obszarów naszej działalności, czyli elektromobilność. W Polsce od 2009 roku bierzemy czynny udział w rozwoju usług ładowania dla samochodów elektrycznych, a w Warszawie zarządzamy siecią publicznie dostępnych stacji, którą oczywiście planujemy dalej rozwijać. Liczymy na to, że wyniki pracy uczestników pomogą nam w optymalnym dopasowaniu rozbudowy sieci stacji do rosnącej liczby samochodów elektrycznychmówi dr Maciej Chmieliński, menedżer odpowiedzialny za rozwój elektromobilności w innogy Polska.

Zastosowanie superkomputerów w gospodarce będzie stale rosło, ponieważ umożliwiają one m.in. niedostępną w inny sposób optymalizację planowania skomplikowanych, wieloelementowych układów. Efektywne rozlokowanie stacji ładowania samochodów elektrycznych jest tego doskonałym przykładem – mówi pomysłodawca hackathonu, prof. dr hab. Piotr Bała. – ICM jako centrum obliczeń wielkoskalowych od lat stawia na edukację w tej dziedzinie. Hackathon ma zwrócić uwagę na wielki potencjał High Performance Computing i zachęcić młodych programistów do tej specjalizacji.

Do udziału w hackathonie Smart Charge mogą przystąpić zespoły 2-4 osobowe, składające się zarówno ze studentów, jak i osób niebędących studentami, które posiadają umiejętność programowania. Rejestracja uczestników potrwa do 4 lutego, a jej koszt wynosi 50 zł od zespołu.

Pula nagród w konkursie to 9 000 zł, z której zwycięski zespół otrzyma 4 000 zł.

Więcej szczegółów na temat tegorocznej edycji hackathonu można znaleźć pod linkiem http://wwp.icm.edu.pl

Jakub Zajdel

Komunikacja Przedsiębiorstwa innogy Polska S.A.

Dyskusja (0 komentarzy)