Aktualności
Konkursy
01 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-04-01

Innowacje drogowe poszukiwane

Na początku maja rocznie się nabór wniosków do drugiego konkursu w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych. To wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którego celem jest wsparcie badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa.

Nowoczesna infrastruktura drogowa i sprawny system transportowy to warunki konieczne do zapewnienia nie tylko zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, ale też zagwarantowania jego mieszkańcom dostępu do usług i produktów. Nic więc dziwnego, że inwestycje w projekty w tym obszarze realizowane są na całym świecie. Również na polskich uczelniach i w jednostkach naukowych rodzą się doskonałe pomysły oraz rozwiązania w zakresie budowy nowych dróg, a także utrzymania istniejącej infrastruktury drogowej. Pokazała to pierwsza – rozpoczęta w 2015 roku – edycja konkursu RID organizowanego wspólnie przez NCBR i GDDKiA. Jej owocem są rozwiązania m.in. pozwalające na obliczanie przepustowości i ocenę warunków dla dróg poza miastami, prognozujące ruch drogowy z uwzględnieniem innych środków transportu czy dobierające dopuszczalne prędkości ruchu na drogach.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności zarządzania planowaną, przygotowywaną, realizowaną oraz istniejącą siecią drogową w Polsce w perspektywie do 2030 roku. Aby cel ten osiągnąć, konieczny jest nie tylko wzrost liczby projektów innowacyjnych w obszarze drogownictwa, ale też zwiększenie aktywności jednostek naukowych w pracach B+R, ukierunkowanych na potrzeby tego sektora.

Rozwój Innowacji Drogowych to kolejna inicjatywa NCBR kierowana bezpośrednio do środowiska naukowego. Chcemy wykorzystać  potencjał polskich inżynierów, liczymy na powstanie nowatorskich rozwiązań. Współpraca z naszym partnerem, czyli Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, zapewni szybkie i praktyczne wdrożenie tych projektów – podkreśla dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor NCBR.

W ramach RID planowane jest wdrożenie wyników projektów badawczych z zakresu efektywności systemu zarządzania ruchem, w tym opracowanie normatywów i standardów planowania, projektowania, technologii oraz budowy i eksploatacji dróg w Polsce. Na ten cel w ramach II konkursu przeznaczonych zostanie 11,6 mln zł, z czego 5,8 mln zł zapewni NCBR, a drugie 5,8 mln zł – GDDKiA. O środki te mogą starać się jednostki naukowe wnioskujące o granty samodzielnie lub w konsorcjach składających się maksymalnie z 5 podmiotów.

Na rynku budowlanym mamy obecnie bardzo dynamiczną sytuację i musimy reagować na nią na bieżąco. Nie zapominamy jednak też o tym, co przed nami. To ważne, aby wspierać nowe kierunki badań naukowych i prace rozwojowe w obszarze drogownictwa. Drogownictwo musi być gotowe na innowacje. Podczas spotkań z branżą zachęcamy wykonawców, aby byli otwarci na nowe rozwiązania i technologie. Ten konkurs to doskonała okazja dla jednostek naukowych, aby wytyczyć nowe szlaki i zoptymalizować rozwiązania dotyczące rozwoju i trwałości sieci drogowej – zauważa Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach II konkursu finansowaniem objęte mogą być zarówno badania podstawowe (maks. do 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu), jak i badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe. Obligatoryjnym elementem projektu są badania przemysłowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Na wsparcie mogą liczyć badacze pracujący nad zagadnieniami w ramach następujących obszarów tematycznych:

  • Technologia budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich;
  • Przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych w oparciu o najefektywniejsze metody badawcze;
  • Metodyka projektowania i zarządzania siecią drogową;

Nabór projektów w konkursie rozpocznie się 6 maja i potrwa do 8 lipca 2022 r. Szczegóły i regulamin konkursu na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)