Aktualności
Konkursy
21 Czerwca
Opublikowano: 2022-06-21

Instytuty PAN przyjmą kolejnych naukowców z zagranicy

Kolejnych 15 naukowców z zagranicy trafi do instytutów PAN, by realizować swoje badania w ramach programu stypendialnego PASIFIC. Dołączą do 35 laureatów pierwszego konkursu, który został rozstrzygnięty w ubiegłym roku.

Współpraca międzynarodowa badaczy stanowi dziś koło napędowe nauki i innowacji na całym świecie. Polska nie jest wyjątkiem. Promocja takiej kooperacji jest jednym z celów, które przyświecają programowi stypendialnemu PASIFIC (ang. Polish Academy of Sciences’ Individual Fellowships: Innovation & Creativity). To inicjatywa Polskiej Akademii Nauk oferująca dwuletnie staże 50 naukowcom z różnych krajów. Już po raz drugi wybrano grupę utalentowanych stypendystów, którzy w jednym z 69 instytutów PAN (oraz Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej) będą prowadzić swoje badania z różnych dziedzin nauki.

Do drugiej edycji aplikowało 200 naukowców 50 narodowości, najwięcej z Indii, Polski, Ukrainy i Iranu. Z tej grupy wybrano 15 osób, które wkrótce rozpoczną staże w Polsce. Kolejnych 15 osób znalazło się na liście rezerwowej. Stypendyści będą prowadzić badania w instytutach PAN. Dołączą tym samym do 35 laureatów pierwszego konkursu, który został rozstrzygnięty w 2021 roku.

Zainteresowanie konkursem było niezwykle wysokie – na jedno miejsce kandydowało około 13 osób. Międzynarodowe grono ewaluatorów oceniało projekty w trzech głównych kategoriach – doskonałość, wpływ oraz wykonalność. Każdy projekt musiał również przejść przez ocenę etyczną.

W drugim konkursie PASIFIC będzie finansowanych 6 projektów z panelu z nauk ścisłych i technicznych, 5 z nauk społecznych i humanistycznych oraz 4 z nauk o życiu. Liczba grantów przyznanych w każdym panelu zależała od tego, ile wniosków złożono w danej dziedzinie nauki. Laureaci reprezentują 7 narodowości, a do Polski przyjeżdżają z 9 różnych krajów (Indie, Szwecja, Chiny, Niemcy, Białoruś, Turcja, Finlandia, Francja, Norwegia). Ich badania obejmują 11 różnych dyscyplin naukowych. Będą realizować stypendia w 9 instytutach Polskiej Akademii Nauk. Aż 5 grantów będzie prowadzonych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, a 3 – w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Wśród laureatów znalazło się 8 mężczyzn (53,3%) i 7 kobiet (46,7%). Jednocześnie więcej kobiet finalnie otrzymało grant niż wynosił rozkład płci wśród aplikantów – o stypendia wnioskowało 126 mężczyzn (63%), 73 kobiety (36%) i 1 osoba innej płci (1%).

Stypendyści zajmą się m.in. projektowaniem urządzeń magazynujących energię w oparciu o zmodyfikowany węgiel aktywny otrzymywany z odpadów biologicznych, kompleksowym badaniem petrochronologicznym skał, poszerzeniem wiedzy o molekularnej kontroli starzenia się czy zbadaniem zaangażowania współczesnego, wschodniego chrześcijaństwa w kwestie środowiskowe.

Naukowcy otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2,5 tys. euro netto przez dwa lata. Badacze przyjeżdżający z rodzinami mają również możliwość pobierania dodatku rodzinnego. Ponadto będą dysponować budżetem na koszty bezpośrednie badań do 60 tys. euro (do tego dolicza się 20% kosztów pośrednich dla instytucji goszczącej).

Tegoroczni laureaci dołączą do 35 osób wyłonionych w pierwszym konkursie PASIFIC. Zwycięska grupa 50 badaczy ma także możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, jaką oferuje program. Na etapie wnioskowania kandydaci deklarowali także chęć odbycia 3-miesięcznych staży w przemyśle oraz sektorze pozaakademickim.

MK, źródło: PAN

Lista rankingowa PASIFIC

 

Dyskusja (0 komentarzy)