Aktualności
Konkursy
27 Października
Opublikowano: 2021-10-27

Jak zmniejszyć negatywny wpływ uczelni na środowisko naturalne?

Jeszcze tylko do końca października trwa nabór zgłoszeń do konkursu „ekoMasters”. Najciekawsze pomysły studentów i doktorantów dotyczące sposobów zmniejszenia negatywnego wpływu funkcjonowania uczelni na środowisko naturalne lub tworzenia ekologicznego modelu funkcjonowania tych instytucji zostaną doceniona nagrodami pieniężnymi.

Organizatorem konkursu „ekoMasters” jest Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia. Jego adresatami są studenci i doktoranci polskich uczelni. Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie postulatu, pomysłu lub projektu dotyczącego zmiany sposobu funkcjonowania uczelni, wybranej jednostki organizacyjnej uczelni lub osób tworzących społeczność akademicką, której efektem może być zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Zgłoszenie konkursowe może mieć dowolną formę (np. opinia, apel, analiza, relacja, kosztorys inwestycyjny itp.). Można je uzupełnić o załączniki (np. zdjęcie, wyliczenie w arkuszu kalkulacyjnym, prezentację itp.).

Szukamy osób kreatywnych, innowacyjnych, których środowisko naturalne leży na sercu. Chcemy znaleźć osoby, dla których ekologia nie jest jedynie przelotną modą. Oferujemy pomoc w realizacji zaproponowanych pomysłów – mówi Tomasz Lewiński prezes zarządu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia.

Tematem przewodnim w tej rywalizacji jest wpływ na funkcjonowanie uczelni. To ogromne instytucje, które mogą wiele wnieść w kwestii wdrażania rozwiązań ekologicznych. Zdecydowana większość społeczności akademickiej w Polsce (studenci, doktoranci, pracownicy) jest związana z jedną z ponad 100 uczelni publicznych.

Kulturotwórcza rola tej społeczności jest bardzo ważna i przekłada się m.in. na wzrost świadomości ekologicznej całego społeczeństwa. Paradoks polega na tym, że ta społeczność ma nikły wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Mamy nadzieję, że studenci będą to stopniowo zmieniać. Ten konkurs to zachęta – podkreśla Tomasz Lewiński.

Dla najlepszych zespołów przewidziano nagrody:

  • I nagroda – publikacja całości lub części nadesłanego tekstu w wydawnictwie książkowym + 1500 zł + sesja
    szkoleniowo-konsultacyjna;
  • II nagroda – publikacja całości lub części nadesłanego tekstu w wydawnictwie książkowym + 1000 zł + sesja
    szkoleniowo-konsultacyjna;
  • III nagroda – publikacja całości lub części nadesłanego tekstu w wydawnictwie książkowym + 500 zł + sesja
    szkoleniowo-konsultacyjna.

Można wysłać więcej niż jedno zgłoszenie i zdobyć kilka nagród. Termin przyjmowania aplikacji mija 31 października. Rozstrzygnięcie konkursu w czasie gali akademickiej w Warszawie, która odbędzie się w listopadzie. Najciekawsze zgłoszenia lub ich fragmenty zostaną opublikowane w e-booku pt. „EkoKampus”. Więcej informacji, formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu na stronie internetowej projektu.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)