Aktualności
Konkursy
09 Maja
Opublikowano: 2023-05-09

Jeszcze ponad dwa tygodnie na zgłoszenia prac do Nagrody Kotarbińskiego

Do 26 maja przedłużono nabór prac do konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło z zakresu nauk humanistycznych. To jedyne tego typu wyróżnienie w Polsce przyznawane naukowcom przez uczelnię.

Tytuły mogą zgłaszać uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną książkę, która została opublikowana w 2022 r. Spośród nich Kapituła wybierze maksymalnie pięć dzieł nominowanych do nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone do końca września 2023 r. Autor pozycji uznanej za najlepszą otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie laureata nagrody nastąpi w końcu listopada br. podczas uroczystej gali.

W ośmiu dotychczasowych edycjach konkursu wpłynęło prawie 500 prac ze 130 polskich ośrodków naukowych. W finałach znalazło się już 40 wybitnych książek. Wśród dotychczasowych laureatów są: prof. Jan Strelau, dr hab. Ewa Kołodziejczyk, dr hab. Dorota Sajewska, prof. Andrzej Friszke, prof. Grzegorz Ziółkowski, prof. Jerzy Zajadło, dr hab. Zbigniew Szmyt, dr Maciej Świerkocki.

Patronem nagrody jest prof. Tadeusz Kotarbiński, wybitny filozof, logik i etyk. Był przedstawicielem lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej, po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie został jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego pierwszym rektorem. Jednym z najbardziej znanych dzieł prof. Kotarbińskiego jest „Traktat o dobrej robocie”, poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.

Więcej informacji, w tym regulamin, można znaleźć na stronie internetowej konkursu.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)