Aktualności
Konkursy
28 Lutego
Opublikowano: 2024-02-28

Kiedy uruchomienie list rezerwowych w konkursach NCN?

Po tym, jak minister Dariusz Wieczorek zwiększył o 200 mln zł budżet Narodowego Centrum Nauki, możliwe będzie sfinansowanie projektów z list rezerwowych utworzonych w konkursach OPUS, PRELUDIUM, MAESTRO i SAONATA BIS. Aby to nastąpiło, potrzebna jest zmiana planu finansowego agencji.

W rozstrzygniętych w listopadzie ub.r. konkursach OPUS 25 i PRELUDIUM 22, w których odnotowano rekordowo niskie współczynniki sukcesu (odpowiednio: 8,06% i 10,73%), po raz pierwszy w historii przygotowano listy rezerwowe, uwzględniające projekty, które przeszły pełną procedurę oceny, otrzymały od ekspertów wysokie oceny i nie uzyskały finansowania wyłącznie z powodu braku środków w budżecie agencji. Rada NCN zdecydowała się na taki krok z nadzieją, że na skutek apeli samej instytucji, jak i środowiska naukowego, nastąpi zwiększenie nakładów na badania podstawowe. Tym samym, tworząc listy rezerwowe, zostawiono sobie drogę do wykorzystania ewentualnych dodatkowych funduszy już w 2024 roku.

O przyznaniu tych oczekiwanych środków poinformował 14 lutego minister nauki Dariusz Wieczorek. Budżet agencji zwiększy się w tym roku o 200 mln zł. Kwota ta została wygospodarowana z budżetu resortu nauki. Dzięki niej NCN sfinansuje kolejne projekty, także w rozstrzygniętych ostatnio konkursach MAESTRO 15 i SONATA BIS 13.

Potwierdzamy gotowość do uruchomienia procedur finansowania projektów, które znalazły się na listach rezerwowych. Podjęcie zaplanowanych działań będzie możliwe po zmianie planu finansowego NCN – zapowiada prof. Krzysztof Jóźwiak, dyrektor NCN (mówił o tym także już w trakcie debaty „Nauka do naprawy”).

Decyzja ministra to bowiem najważniejszy, ale dopiero pierwszy krok do rozdysponowania pieniędzy. Kolejnym jest właśnie zmiana planu finansowego, którą musi zatwierdzić również szef resortu nauki. Następnie, jak informuje agencja w specjalnym komunikacie, Rada NCN podejmie uchwały w sprawie zwiększenia środków finansowych w ramach poszczególnych konkursów. Pieniądze zostaną podzielone na poszczególne dyscypliny lub grupy dyscyplin. Wnioski będą kierowane do finansowania zgodnie z ich kolejnością na liście rezerwowej, do wysokości środków finansowych ustalonych przez Radę. W kolejnym kroku dyrektor Centrum wyda decyzje zmieniające dla projektów zakwalifikowanych do finansowania. „Wszystkie decyzje i procedury będą realizowane w najkrótszym możliwym terminie” – czytamy w komunikacie NCN.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)