Aktualności
Konkursy
23 Października
Opublikowano: 2019-10-23

Kolejni laureaci MINIATURY 3

Do grona laureatów konkursu MINIATURA 3 dołączyło 142 naukowców, którzy otrzymają niemal 5,3 miliona złotych na działania naukowe służące realizacji badań podstawowych.

Pierwszych laureatów trzeciej edycji MINIATURY poznaliśmy we wrześniu. Teraz Narodowe Centrum Nauki ogłosiło zwycięzców drugiej tury. Do finansowania zakwalifikowano 142 wnioski na łączną sumę prawie 5,3 mln zł. Największa pula środków trafi do badaczy nauk o życiu, którzy na realizację 66 projektów otrzymają ponad 2,9 mln zł. W naukach ścisłych i technicznych na 45 działań przeznaczono 1,6 mln zł. Z kolei w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce 31 grantobiorców dostanie w sumie przeszło 669,6 tys. zł.

W konkursie MINIATURA 3 na realizację działań takich, jak badania wstępne, pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny można otrzymać od 5 do 50 tys. zł. W drugim rozdaniu nowej edycji maksymalną kwotę przyznano sześciorgu badaczom:

  • dr inż. Marzena Zając z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przeprowadzi badanie zmian zachodzących w ekstraktach mięsnych pod wpływem NO-syntazy i/lub argininy
  • dr inż. Joanna Cerazy-Waliszewska z Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk dokona oceny wzrostu i fotosyntezy dwóch rodzajów sadzonek wybranych ekotypów Miscanthus x giganteus w warunkach stresu zanieczyszczenia gleby arsenem
  • dr Agnieszka Elżbieta Daca z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zbada ocenę zdolności monocytów izolowanych od pacjentów w immunosupresji do odpowiedzi na biofilm bakteryjny
  • dr Anna Pędzińska-Betiuk z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zrealizuje projekt „Kannabidiol jako związek o potencjalnym działaniu kardioprotekcyjnym w izolowanym przedsionku serca szczura w warunkach hipoksji”
  • dr Damian Skrypnik z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zbada wpływ rehabilitacji kardiologicznej na stężenie miokin we krwi u pacjentów po przebytym ostrym zespole wieńcowym
  • dr Mohammed Fadhil Al-Sarraf z Uniwersytetu Warszawskiego zrealizuje wyprawę badawczą w Masywie Synaju (Egipt), której celem będzie pozyskanie materiału do zakończenia opisu nowych gatunków Bartonella u myszoskocza arabskiego Dipodillus dasyurus i szczotkogona skalnego Sekeetamys calurus.

Konkurs MINIATURA 3 skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku, nie kierowały i w momencie składania wniosku nie kierują realizacją projektu badawczego finansowanego przez NCN lub w ramach innych konkursów krajowych/międzynarodowych, jak również nie są laureatami konkursów NCN na stypendia doktorskie lub staże podoktorskie. Kandydat nie może być również wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki. Musi posiadać w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Warunkiem udziału w konkursie jest również zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą. Budżet tej edycji wynosi aż 20 mln zł.

MK

Lista rankingowa konkursu MINIATURA 3

Dyskusja (0 komentarzy)