Aktualności
Konkursy
01 Października
Opublikowano: 2020-10-01

Kolejni młodzi naukowcy z grantami MINIATURA

Kolejnych 138 naukowców dołączyło do grona laureatów konkursu MINIATURA 4. Łącznie na realizację działań naukowych, takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne badacze otrzymają ponad 5 mln zł.

MINIATURA 4 jest konkursem skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i są zatrudnione przez jednostkę naukową występującą jako wnioskodawca na podstawie umowy o pracę. Czas realizacji działań naukowych nie może przekroczyć 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 do 50 tys. zł.

W drugim rozdaniu czwartej edycji najwięcej środków otrzymają badacze reprezentujący nauki o życiu. Do 56 naukowców trafi blisko 2,6 mln zł. W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce finansowanie w łącznej kwocie 926 tys. zł przyznano autorom 43 projektów. Z kolei w naukach ścisłych i technicznych zrealizowanych zostanie 39 projektów o wartości 1,5 mln zł.

Wśród zatwierdzonych do finansowania projektów są m.in. „Semantyka japońskich konstrukcji cytacyjnych”, „Systemy innowacji w regionach peryferyjnych”, „Dlaczego niektórzy rodzice żałują posiadania dzieci? Badanie pilotażowe z zastosowaniem metodologii mieszanej”, „Przekraczając (nie)widzialne granice. Doświadczenie awansu klasowego w biografiach jednostek”, „Analiza powstawania oporów hydraulicznych w rozłączonym sprzęgle wielopłytkowym”, „Opracowanie Ortofotomapy Lublina 1939–1945”.

Przypomnijmy, że w pierwszej turze tej edycji do finansowania zakwalifikowano 52 wnioski o łącznej wartości ponad 1,9 mln złotych.

MK

Lista rankingowa MINIATURA 4

Dyskusja (0 komentarzy)