Aktualności
Konkursy
22 Grudnia
Opublikowano: 2018-12-22

Kolejni naukowcy laureatami konkursu MINIATURA

Kolejnych 43 naukowców dołączyło do grona laureatów konkursu MINIATURA 2. Otrzymają od Narodowego Centrum Nauki ponad 1,7 miliona złotych na realizację działań, takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.

W ostatnim w tym roku rozdaniu najwięcej środków powędrowało do reprezentantów nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Do finansowania skierowano wprawdzie tylko cztery ich projekty, ale opiewające na łączną sumę 1 056 692 zł. Przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych na 15 swoich działań otrzymają 591 522 zł. W ostatniej grupie – nauki o życiu – rekomendowano 24 wnioski o wartości 56 173 zł.

MINIATURA jest konkursem skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 tys. do 50 tys. złotych. Łącznie na drugą edycję konkursu przeznaczono 20 mln zł. MINIATURA realizowana jest w innym trybie niż pozostałe konkursy z oferty NCN. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF, od ogłoszenia konkursu do końca roku lub do momentu spłynięcia wniosków opiewających na dwukrotność zaplanowanego budżetu. Proces oceny jest jednostopniowy, dzięki czemu wyniki znane są już po czterech miesiącach od wpłynięcia zgłoszenia. Również rozpoczęcie realizacji zadania jest szybsze: ogólne warunki umowy zostały wpisane już do treści wniosku, dzięki czemu zaplanowane prace można podjąć od razu po uprawomocnieniu się decyzji o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania.

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem konkursów na przyszły rok nabór do trzeciej edycji MINIATURY rozpocznie się 1 kwietnia.

MK

Lista rankingowa nr 7 konkursu MINIATURA

Dyskusja (0 komentarzy)