Aktualności
Konkursy
19 Października
Opublikowano: 2018-10-19

Kolejnych 113 laureatów MINIATURY

Kolejnych 113 badaczy zostało laureatami konkursu MINIATURA 2 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Naukowcy otrzymają łącznie niemal 3,7 mln zł na realizację działań, takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże,  konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.

Najwięcej z tej puli trafi do przedstawicieli nauk o życiu, którzy na 39 działań zakwalifikowanych do finansowania dostaną ponad 1,8 mln zł. Reprezentantom nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce przypadło w udziale 926 973 zł (45 projektów), zaś nauk ścisłych i technicznych – 912 981 zł (29 wniosków).

MINIATURA 2 jest skierowana do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 tys. do 50 tys. złotych. Łączna kwota przeznaczona na drugą edycję konkursu MINIATURA to 20 mln zł. Część tych środków rozdysponowano w trzech poprzednich turach drugiej edycji. MINIATURA realizowana jest w innym trybie, niż pozostałe konkursy z oferty NCN. Wnioski przyjmowane są bowiem w trybie ciągłym do końca roku lub do momentu spłynięcia wniosków opiewających na dwukrotność zaplanowanego budżetu. Nabór odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF. Proces oceny jest jednostopniowy, dzięki czemu wyniki znane są już po czterech miesiącach od wpłynięcia zgłoszenia. Również rozpoczęcie realizacji zadania jest szybsze: ogólne warunki umowy zostały wpisane już do treści wniosku, dzięki czemu zaplanowane prace można podjąć od razu po uprawomocnieniu się decyzji o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania.

W ubiegłorocznej edycji od otwarcia naboru w maju do jego zamknięcia w listopadzie do NCN napłynęło 2120 wniosków, z czego sfinansowano 828, czyli 39% zgłoszeń. Początkowo budżet konkursu miał wynieść 20 mln zł, ale w październiku 2017 r. Rada NCN przeznaczyła na niego dodatkowe 10 mln zł. Laureaci wnioskowali najczęściej o środki na przeprowadzenie badań wstępnych (520 wniosków) i pilotażowych (87), wyjazdów badawczych (56) i konferencyjnych (45) oraz kwerend (35).

MK

Pełna lista rankingowa nr 4 konkursu MINIATURA 2

Dyskusja (0 komentarzy)