Aktualności
Konkursy
03 Marca
Opublikowano: 2023-03-03

Kolejnych dziewięcioro Polaków wraca do kraju

Sześciu badaczy i trzy badaczki wrócą do kraju, by rozwijać tu swoją dalszą karierę naukową. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosił wyniki szóstej edycji programu Polskie Powroty.  

Celem Polskich Powrotów NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach badawczych. Finansowanie obejmuje wynagrodzenie dla naukowca, członków grupy projektowej oraz osoby zapraszającej. W rozstrzygniętej właśnie szóstej edycji programu do kraju wróci dziewięcioro naukowców i naukowczyń pracujących obecnie w: USA, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Izraelu i Niemczech. Laureaci reprezentują głównie nauki biologiczne, chemiczne i fizyczne, a także inżynierię mechaniczną, ekonomię oraz filozofię.

Po raz kolejny udowadniamy, że programy NAWA otwierają przed uczonymi drzwi do osiągnięcia samodzielności naukowej poprzez budowanie własnych zespołów badawczych. Dla polskich uczelni i instytutów możliwość zatrudnienia powracających naukowców jest szansą na rozwinięcie nowych specjalności i wzmocnienie współpracy międzynarodowej w oparciu o doświadczenie i sieć kontaktów tych znakomitych naukowców – mówi dr Dawid Kostecki, dyrektor generalny NAWA.

Powracający badacz swoją karierę będą kontynuować w: Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Warszawskim, Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Międzynarodowym Instytucie Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN, Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Do tej pory dzięki Polskim Powrotom finansowanie swoich badań uzyskało już 63 naukowców. Laureaci to badacze z uznanym dorobkiem, którzy na polskie uczelnie wrócili z ośrodków akademickich i badawczych z takich krajów, jak Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Korea Południowa, Niemcy, Oman, Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy.

MK, źródło: NAWA

Lista laureatów programu Polskie Powroty NAWA

Dyskusja (0 komentarzy)