Aktualności
Konkursy
14 Kwietnia
Opublikowano: 2023-04-14

Kończy się nabór do programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Jeszcze tylko do 23 kwietnia można wysyłać wnioski o stypendium programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Badaczki mogą zgłaszać swój dorobek naukowy w obszarach szeroko pojętych nauk o życiu.

Celem programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki prowadzonego od 2001 roku jest promowanie osiągnięć
naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielanie wsparcia finansowego. Polska jest jednym ze 118 krajów, w których co roku przyznawane są stypendia. Program Dla Kobiet i Nauki jest częścią globalnej inicjatywy For Women in Science, która powstała dzięki partnerstwu L’Oréal i UNESCO. Do tej pory wyróżniono 117 polskich badaczek.

Wyboru co roku dokonuje jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej z Uniwersytetu Gdańskiego. Przy ocenianiu aplikacji kandydatek brane są pod uwagę m.in. dotychczasowe osiągnięcia naukowe, oryginalność prowadzonych badań, nowatorskie podejście do zagadnienia oraz możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań.

Od ponad dwóch dekad przyznajemy stypendium utalentowanym badaczkom. Środki można wykorzystać na dowolny cel. Naukowczynie mogą dofinansować swój projekt, zadbać o swój wypoczynek, a badaczki-matki mogą np. sfinansować opiekę nad dziećmi. W tym roku wprowadziliśmy dwie istotne zmiany. Zwiększyliśmy wysokość stypendiów, a kandydatkom, które w trakcie swojej pracy naukowej przebywały na urlopie macierzyńskim, przysługuje prawo wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej o dodatkowe dwa lata na każde dziecko – mówi prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca jury polskiej edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Badaczki mogą zgłaszać swój dorobek naukowy w takich obszarach, jak: nauki przyrodnicze, medyczne i nauki o zdrowiu, rolnicze, ścisłe czy inżynieryjno-techniczne (m.in. medycyna, biologia, fizyka, chemia i biotechnologia). Jesienią ogłoszone zostaną nazwiska sześciu utalentowanych kobiet, którym przyznane zostaną:

  • jedno roczne stypendium magistranckie w wysokości 25 tys. zł;
  • dwa roczne stypendia doktoranckie po 35 tys. zł;
  • i trzy roczne stypendia habilitacyjne po 40 tys. zł.

Aplikacje można składać poprzez platformę www.forwomeninscience.com. Więcej informacji na stronie internetowej www.lorealdlakobietinauki.pl. Organizatorzy i partnerzy programu: Polski Komitet ds. UNESCO, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Polska Akademia Nauk oraz UNGC Network Poland.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)