Aktualności
Konkursy
10 Grudnia
Opublikowano: 2021-12-10

Kończy się nabór wniosków na Centra Doskonałości AI

20 grudnia upływa termin zgłoszeń w konkursie na Centra Doskonałości AI wspierające rozwój sztucznej inteligencji w Polsce. To wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.

Sztuczna inteligencja (artificial intelligence, AI) ma być jedną z najważniejszych technologii przyszłości. Parlament Europejski uznał działania na jej rzecz za priorytet Unii Europejskiej. Także Polska przyjęła „Politykę dla rozwoju sztucznej inteligencji od roku 2020”. Celem konkursu ARTIQ, pilotowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, jest wzmocnienie potencjału naszego kraju w obszarze badań nad sztuczną inteligencją i wykorzystaniem ich wyników w praktyce. W jego wyniku utworzone zostaną trzy Centra Doskonałości AI, w których zespoły naukowców zrealizują projekty obejmujące badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, prowadzące do wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek. NCBR będzie przyznawać środki na badania przemysłowe, prace rozwojowe lub prace przedwdrożeniowe i zakładanie spółek celowych, zaś NCN – na badania podstawowe.

Centra zostaną wyłonione spośród tzw. instytucji hostujących, czyli polskich podmiotów, które spełniają warunki do złożenia wniosków w konkursie. Instytucja hostująca musi zadeklarować wkład własny na realizację projektu. Do jej obowiązków należeć będzie także obsługa administracyjno-finansowa prowadzonych w ramach grantu badań i zatrudnienie koordynatora administracyjnego.

Zespołami naukowymi w CD AI kierować będą liderzy – naukowcy z zagranicy o międzynarodowej renomie i wyróżniającym się dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym. Przyszli liderzy CD AI muszą mieć stopień naukowy doktora co najmniej od 8 lat, udokumentowane osiągnięcia naukowe i doświadczenie międzynarodowe w zakresie sztucznej inteligencji, w tym sukcesy w komercjalizacji i we współpracy z biznesem, a także nie mogli w ciągu dwóch ostatnich lat przebywać stale na terytorium Polski, czyli nie pracowali, nie studiowali ani nie kierowali grantem realizowanym w kraju.

Nabór wniosków w konkursie ARTIQ trwa do 20 grudnia 2021 r. do godz. 16:00. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system informatyczny LSI, dostępny pod adresem: https://lsi.ncbr.gov.pl. Budżet konkursu to 60 mln zł. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowalnych dofinansowywanych przez NCN i NCBR dla pojedynczego projektu wynosi 20 mln zł.

MK, AKJ

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)