Aktualności
Konkursy
04 Grudnia
Opublikowano: 2023-12-04

Kończy się nabór zgłoszeń do konkursu INTERSTUDENT

Do 8 grudnia można wysyłać zgłoszenia do XIV edycji konkursu INTERSTUDENT, organizowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Nagradzani są w nim najlepsi zagraniczni studenci zdobywający wykształcenie w polskich uczelniach. 

Według danych systemu POL-on, w Polsce studiuje obecnie 102,2 tys. obcokrajowców. Natomiast wg GUS, który wlicza do statystyk również uczestników rocznych wymian edukacyjnych, w roku akademickim 2022/23 kształciło się 105,4 tys. obcokrajowców, w tym 48,7 tys. kobiet (o 17,9% więcej niż w poprzednim roku). Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z Ukrainy (48,1 tys.), z Białorusi (12,0 tys.) oraz z Turcji (3,8 tys.). Aż 67 proc. studentów obcokrajowców w polskich uczelniach pochodzi z Europy. Z Azji przyjeżdża co piąty, a z Afryki – 12 procent.

To właśnie do nich adresowany jest konkurs INTERSTUDENT, który wyłania zagranicznych „liderów uczelni”, wykazujących aktywność w środowisku akademickim, swoją postawą inspirujących kolegów do działania i mających wkład w aktywizację wspólnot obywatelskich w otoczeniu lokalnym. Mogą w nim wziąć udział obcokrajowcy uczący się w Polsce na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (w uczelniach publicznych i niepublicznych; na studiach w języku polskim i języku obcym), których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Warunkiem jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim (kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości) oraz dobre wyniki w nauce.

Szukamy dobrych studentów, ciekawych i ambitnych ludzi, ale przede wszystkim aktywnych i zaangażowanych w środowisko akademickie swojej uczelni – piszą organizatorzy w zaproszeniu do konkursu.

Zwycięzców w trzech kategoriach (studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie) wybierze kapituła konkursu, w skład której wchodzą: prof. Jerzy Lis – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (przewodniczący), prof. Teofil Jesionowski – rektor Politechniki Poznańskiej, Kewin Lewicki – przewodniczący Parlamentu Studentów RP, Michał Klimczyk – przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów i dr Bianka Siwińska – prezeska Zarządu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Zgłoszenia kandydatów mogą przesyłać: rektorzy lub prorektorzy, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich, a także koleżanki i koledzy ze studiów. Ogłoszenie wyników nastąpi 8 lutego 2024 roku podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”, której gospodarzem będzie Politechnika Poznańska.

W ostatniej edycji laureatami zostali studenci pochodzący z Ukrainy, USA, Turcji, Uzbekistanu i Niemiec, a kształcący się w Polsce na Politechnice Rzeszowskiej, Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Uniwersytecie Jagiellońskim, Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Konkurs organizowany pod honorowym patronatem przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Arkadiusza Mężyka oraz przy współpracy Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Parlamentu Studentów RP. Więcej szczegółów oraz regulamin na stronie internetowej konkursu.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)