Aktualności
Konkursy
21 Kwietnia
Opublikowano: 2022-04-21

Konkurs dla naukowców i badaczy edukacji

Do końca czerwca trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu wydawniczego Monografie organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Inicjatywa skierowana jest do badaczy i naukowców, którzy podejmują tematy związane z edukacją w ujęciu różnych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych.

Celem konkursu jest wyłonienie i wydanie recenzowanych, nieopublikowanych wcześniej monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, dotyczących szeroko rozumianej tematyki edukacyjnej, charakteryzujących się wysokim poziomem naukowym, dzięki: odkrywczości założeń i wadze wyników, poprawności metodologicznej, innowacyjności ujęcia, integralności tematyki i formy oraz wartości pracy dla rozwoju teorii naukowych lub praktyki badawczej. Treść pracy powinna dotyczyć wybranego obszaru edukacji w ujęciu dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych lub w ujęciu interdyscyplinarnym.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji są następujące obszary:

  • szkolnictwo wyższe,
  • edukacja szkolna,
  • edukacja językowa,
  • kształcenie i szkolenia zawodowe,
  • edukacja dorosłych,
  • nieformalna edukacja młodzieży.

Monografie mogą mieć formę pracy napisanej przez jednego autora, zespół autorów lub pod kierunkiem redaktora naukowego/redaktorów naukowych. Do konkursu można również zgłaszać nieopublikowane rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje przygotowane w ramach realizowanych grantów naukowo-badawczych, przygotowane w ramach indywidualnych zainteresowań naukowo-badawczych lub realizacji innych zadań zawodowych w jednostce naukowo-badawczej. Prace magisterskie zostaną dopuszczone do oceny pod warunkiem dołączenia rekomendacji uzasadniającej wartość naukową lub badawczą tej pracy, przygotowanej przez specjalistę ze stopniem lub tytułem naukowym w dziedzinie, której dotyczy praca.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 czerwca 2022 r. Prace najwyżej ocenione zostaną zrecenzowane przez ekspertów, a następnie wydane w językach polskim i angielskim. Będą także bezpłatnie udostępniane w internecie i repozytoriach cyfrowych oraz uzyskają punkty niezbędne do ewaluacji dorobku naukowego. Konkurs odbywa się pod patronatem „Forum Akademickiego”.

Więcej szczegółów, w tym regulamin konkursu, na stronie: https://www.frse.org.pl/wydawnictwo/faq

MK

Dyskusja (0 komentarzy)