Aktualności
Konkursy
03 Stycznia
Fot. J. Boczek
Opublikowano: 2020-01-03

Konkurs LOT-u na najlepsze prace z zakresu lotnictwa

Płatne staże, nagroda w wysokości 10 tys. zł oraz… podróż życia – to wszystko czeka na autorów najlepszych prac dyplomowych o lotnictwie, którzy wezmą udział w konkursie PLL LOT. 

Polskie Linie Lotnicze LOT to jedna z 12 najstarszych linii lotniczych na świecie, lider rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej. W ub. roku polski przewoźnik obchodził 90-lecie swojego istnienia. Z tej okazji zorganizowano pierwszą edycję konkursu na pracę dyplomową z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo. Mogą w nim wziąć udział studenci polskich uczelni publicznych i niepublicznych, którzy planują bronić pracę dyplomową w roku akademickim 2019/2020. Konkurs będzie prowadzony w dwóch kategoriach: na pracę licencjacką i inżynierską oraz na pracę magisterską. Zgłaszane prace mogą być napisane w językach polskim i angielskim. Jury w grudniu 2020 roku ogłosi nazwiska trzech zwycięzców – wszyscy mogą liczyć na płatny, trzymiesięczny staż w LOT. Ponadto autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych i dwuosobowy bilet lotniczy na wybranej trasie LOT-u. Promotor tej pracy otrzyma dwa bilety lotnicze na wybranej trasie. Nagrodą za zajęcie II miejsca jest bilet dla dwóch osób na dowolnej trasie LOT-u. Zdobywca III miejsca otrzyma bilet dla jednej osoby na wybranej trasie LOT-u.

– W konkursie wyłonione zostaną prace wyróżniające się oryginalnością tematu, jakością przeprowadzonych badań i analizy uzyskanych danych, samodzielnością i jakością wniosków oraz przydatnością dla rozwoju biznesu lotniczego. Jesteśmy przekonani, że konkurs przyczyni się do powstania prac wnoszących nowe wartości do dorobku naukowego w obszarze lotnictwa pasażerskiego i będzie inspiracją do poszukiwania nowych tematów i innowacyjnych rozwiązań z zakresu lotnictwa mówi prof. Elżbieta Szymańska, kierownik Katedry Gospodarki Turystycznej Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, która jest partnerem merytorycznym konkursu.

Do kapituły zaproszono przedstawicieli 20 najważniejszych uczelni w kraju, w tym m.in. Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Politechniki Rzeszowskiej.

Zagadnienia, do zbadania których zaproszono uczestników konkursu, to między innymi: determinanty i źródła konkurencyjności linii lotniczych, modele biznesowe linii lotniczych, nowoczesne technologie w sektorze lotniczym, sektor lotniczy a konkurencyjność gospodarki narodowej, wykorzystanie Big Data i zaawansowanej analityki w optymalizacji procesów biznesowych w sektorze usług lotniczych, nowoczesne metody kształcenia załóg lotniczych, rola transportu w rozwoju turystyki, aspekty finansowe transportu lotniczego, prawno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju lotnictwa. Oznacza to, że do udziału w konkursie mogą przystąpić studenci kierunków nie tylko technicznych, ale także m.in. turystycznych, marketingowych oraz socjologicznych.

Obronione prace, wraz z kompletem dokumentów, należy wysłać w terminie od 10 maja do 30 września 2020 roku na adres: konkurs.lot@pb.edu.pl. Wytyczne odnośnie wymaganej dokumentacji pracy konkursowej oraz regulamin można znaleźć na stronie: www.lot.com/pl/pl/konkurs.

źródło: PB

Dyskusja (0 komentarzy)