Aktualności
Konkursy
28 Sierpnia
Opublikowano: 2019-08-28

Konkurs na najbardziej prodoktoranckie uczelnie i instytuty PAN

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłosiła kolejny konkurs na najbardziej prodoktorancką uczelnię oraz – wspólnie z Radą Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk – najbardziej prodoktorancki instytut PAN. 

Celem konkursów PRODOK (12 edycja) i PROPAN  (7 edycja) jest wyłonienie uczelni i instytutu Polskiej Akademii Nauk, stwarzających najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców. Ocenie podlegają m.in. rekrutacja na studia doktoranckie, ich organizacja, lektoraty, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych i instytutowych gremiach, pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów, a także potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie.

Chęć udziału w konkursach można zgłaszać:

  • do 4 października 2019 roku – konkurs PROPAN
  • do 11 października 2019 roku – konkurs PRODOK.

W poprzedniej edycji nadesłano 30 zgłoszeń z uczelni i 23 z instytutów. Triumfowały: Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska oraz Instytut Chemii Fizycznej PAN.

Laureaci konkursu PRODOK i PROPAN zostaną przedstawieni na Gali Konkursowej, która odbędzie się 15 listopada w Warszawie. Wezmą w niej udział władze rektorskie najlepszych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Samorządów Doktorantów z całego kraju oraz zaproszeni goście ze świata nauki. Więcej informacji na stronie internetowej: www.krd.edu.pl .

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)