Aktualności
Konkursy
26 Maja
Opublikowano: 2022-05-26

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Do 16 sierpnia trwa konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Laureat otrzyma nagrodę w wysokości 15 tys. zł. 

Organizatorem konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

W XI edycji mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w 2021 roku. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł brutto. Kapituła może także przyznać wyróżnienie w wysokości 5 tys. zł brutto.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419), z dopiskiem „Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)”, albo składać osobiście w kancelarii Urzędu Komisji albo za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego, do 16 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)