Aktualności
Konkursy
05 Maja
Opublikowano: 2023-05-05

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Do 16 sierpnia trwa konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Laureat otrzyma nagrodę w wysokości 15 tys. zł. 

To już dwunasta edycja konkursu organizowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Ma on na celu inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Realizacja inicjatywy wynika z ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim albo w języku angielskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w 2022 roku. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł brutto. Kapituła może także przyznać wyróżnienie w wysokości 5 tys. zł brutto.

Zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa), przesłać przesyłką pocztową na adres korespondencyjny (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419), z dopiskiem na kopercie „Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)”, albo przesłać za pomocą ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Komisji Nadzoru Finansowego (: /2447pvjake/SkrytkaESP), w terminie do 16 sierpnia 2023 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)