Aktualności
Konkursy
02 Października
Opublikowano: 2020-10-02

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Do 15 października wydłużono termin nadsyłania prac do Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Zwycięzca otrzyma 15 tys. zł.

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

W IX edycji mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości 5 tys. zł brutto.

W związku ze stanem epidemii termin nadsyłania prac konkursowych został przedłużony do 15 października 2020 r.. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagrody i wyróżnienia nastąpi w połowie grudnia. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00–549 Warszawa, skr. poczt. 419), z dopiskiem „Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)”, albo składać osobiście w kancelarii Urzędu Komisji. Umożliwiono także dokonywanie zgłoszeń na konkurs za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są również na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)