Aktualności
Konkursy
27 Lipca
Opublikowano: 2021-07-27

Konkurs na najlepszą pracę o tematyce miejskiej lub metropolitarnej

Do 15 sierpnia trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce miejskiej lub metropolitarnej. Organizatorem jest Instytut Metropolitarny.

To już piąta edycja konkursu, w którym wyróżniane są prace licencjackie/inżynierskie oraz magisterskie o tematyce miejskiej lub metropolitarnej. W konkursie mogą brać udział wszystkie prace obronione nie wcześniej niż rok przed jego ogłoszeniem. Przyjmowane są prace zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

W tym roku konkurs obejmuje następujące zagadnienia:

1.    Ustrój samorządu terytorialnego, w tym metropolitalnego.

2.    Kształtowanie ładu przestrzennego.

3.    Mieszkalnictwo.

4.    Rewitalizacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych.

5.    Rozwój infrastruktury transportowej, miejskiej oraz organizacja transportu zbiorowego.

6.    Ochrona klimatu, środowiska i przyrody.

7.    Demokracja miejska i partycypacja społeczna.

8.    Turystyka miejska i zagospodarowanie turystyczne.

9.    Organizacja edukacji przez samorządy.

10.  Ekonomika miast i zarządzanie obszarami miejskimi.

11.  Polityka społeczna miast.

Nabór zgłoszeń trwa do 15 sierpnia 2021 r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Instytutu Metropolitarnego.

Instytut Metropolitalny jest obywatelskim think tankiem, organizacją pozarządową wspomagającą władzę regionalną i lokalną w kształtowaniu i prowadzeniu różnych polityk publicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach ustroju samorządu terytorialnego i metropolii, miejskiej demokracji i partycypacji społecznej, polityki rozwoju i planowania przestrzennego, rewitalizacji oraz organizacji transportu i mobilności. Poza obsługą ekspercką i doradztwem publicznym prowadzi działalność popularyzatorską i edukacyjną (w tym szkoleniową), naukowo-badawczą i wydawniczą.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)