Aktualności
Konkursy
09 Lutego
Źródło: www.ptl.info.pl
Opublikowano: 2022-02-09

Konkurs na najlepszą pracę z etnologii i antropologii społeczno-kulturowej

Do końca kwietnia trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu im. Zofii Sokolewicz na najlepszą pracę magisterską z zakresu etnologii i antropologii społeczno-kulturowej. Odbywa się on w ramach powstałej w ubiegłym roku inicjatywy „Młoda Antropologia”.

To druga edycja konkursu. Ogłaszany jest corocznie 9 lutego – w Ogólnopolskim Dniu Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. Ma na celu nagrodzenie pracy, która w zajmujący i rzetelny sposób podejmuje interpretacje i przedstawia diagnozy rozmaitych zjawisk i praktyk społeczno-kulturowych prezentowanych w perspektywie antropologicznej, cechując się przy tym otwartością oraz ciekawością świata w różnych jego wymiarach. Konkurs kierowany jest do absolwentów i absolwentek kierunku etnologia i antropologia kulturowa, którzy obronili swoje prace w minionym roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

W pierwszej edycji w kategorii magisterskiej zwyciężyła praca zatytułowana Samotworzące się środowisko. Notatki o moskiewskiej sztuce performansu, której autorem był Hleb Mikhalouski z Uniwersytetu Warszawskiego. W kategorii doktorskiej za najlepsze uznano prace Bartłomieja Chromika Mikro- i makroideologie językowe. Przykład języka wilamowskiego (Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Roberta Rydzewskiego The ‘Refugee Crisis’ – the Anthropological Case Study of the Serbian Part of the Western Balkan Route (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Konkurs jest częścią powstałej w 2021 r. inicjatywy „Młoda Antropologia”, która ma na celu szerzenie idei edukacji otwierającej, wspieranie, promowanie oraz rozwijanie zainteresowań badawczych młodych adeptów i adeptek antropologii, którzy współtworząc jej horyzonty, projektują jej przyszłość.

Organizatorami konkursu są: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polski Instytut Antropologii, Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk i Komisja Etnograficzna Polskiej Akademii Umiejętności. Patronem medialnym jest „Forum Akademickie”.

Patronka konkursu, Zofia Sokolewicz, przez wiele lat kierowała Katedrą Etnografii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizowała i w latach 1992–1996 stała na czele Centrum Europejskiego UW. Prowadziła wykłady gościnne na uniwersytetach w Lund, Belgradzie i Sofii. Była Jean Monnet Lecturer w zakresie polityki kulturalnej Unii Europejskiej i Rady Europy.

Interesowała się antropologią kultury, antropologią ekonomiczną i teorią kultury, a od 1986 roku – europeistyką i integracją europejską. Prowadziła badania terenowe na Kurpiach, Podlasiu, w Mongolii, Macedonii, Bułgarii i Bretanii. W latach siedemdziesiątych XX wieku była autorką pomysłu tzw. laboratoriów etnologicznych, polegających na tym, że asystent przeprowadza studentów przez kolejne etapy procesu badawczego, zaczynając od postawienia pytania przez jego uzasadnienie, zapoznanie się ze stanem badań, przeprowadzeniem kwerendy bibliotecznej i archiwalnej, badań terenowych i napisaniem końcowego raportu. Ta forma nauczania stała się specjalnością warszawskiej etnologii.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)