Aktualności
Konkursy
21 Lutego
Opublikowano: 2022-02-21

Konkurs na najlepszą publikację o Wielkopolsce

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ogłosiło V edycję konkursu na najlepszą książkę o Wielkopolsce w roku 2021. Publikacje można zgłaszać do 16 maja.

Konkurs o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce organizowany jest od 2018 roku. Wyróżniane są zarówno książki naukowe, jak i popularnonaukowe oraz beletrystyczne. Osobna kategoria obejmuje literaturę dotyczącą miasta Poznania. Celem nagrody jest promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Wielkopolską oraz propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o regionie. 

Nagroda przyznawana jest zarówno autorom, jak i wydawcom publikacji o Wielkopolsce i Wielkopolanach, napisanych w języku polskim, ogłoszonych zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, wyróżniających się oryginalnością, wybitnym poziomem literackim i edytorskim, reprezentujących dowolny gatunek literatury pięknej, naukowej lub popularnonaukowej. W ocenie publikacji brana będzie pod uwagę jej strona merytoryczna, językowa, redakcyjna i edytorska. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace wydane między 1 stycznia a 31 grudnia 2021 roku. Termin ich nadsyłania mija 16 maja 2022 r. Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej PTPN.

W poprzedniej edycji w kategorii literatura naukowa za najlepszą uznano książkę dr. Stanisława Borowiaka pt. Dwór a wieś folwarczna w Poznańskiem w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Nauka i Innowacje.

W tym roku Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk kończy 165 lat. Powstało 13 lutego 1857 roku pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie. Pierwszym prezesem był August Cieszkowski. Założyciele mieli na względzie przede wszystkim ochronę – unguibus et rostro („pazurami i dziobem”), jak głosiła ówczesna dewiza Towarzystwa – i rozwój zagrożonej kultury narodowej i nauki w zaborze pruskim, gdzie brak było możliwości założenia i działania polskiej uczelni. Dopiero w 1919 roku dzięki zaangażowaniu członków Towarzystwa utworzono Uniwersytet Poznański.

Stowarzyszenie, pomyślane początkowo jako głównie humanistyczne i artystyczne, szybko zaczęło poszerzać swe dziedziny naukowe, poprzez wydziały, na których prowadzono regularne prace naukowe. Wydział Przyrodniczy prowadził badania fizjograficzne Polski Zachodniej, urządzono laboratorium chemiczne, powstał Wydział Lekarski. W okresie zaboru pruskiego Towarzystwo pełniło funkcję jedynego właściwie organizatora życia naukowego w Wielkopolsce i niekwestionowanego autorytetu w tej dziedzinie.

Obecnie skupia ponad tysiąc uczonych z całej Polski. W swojej bibliotece przechowuje m.in. starodruki dzieła Mikołaja Kopernika z 1543 roku.

MK

V Konkurs o Nagrode PTPN plakat

 

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)