Aktualności
Konkursy
24 Czerwca
Źródło: www.uokik.gov.pl
Opublikowano: 2024-06-24

Konkurs na najlepsze prace o ochronie konkurencji i konsumentów

Do 29 listopada trwa konkurs prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone ochronie konkurencji lub ochronie konsumentów. Pula nagród wynosi 84 tys. zł.

Konkurs prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską organizowany jest od 2008 roku. Pierwsze dwie edycje poświęcone były ochronie konkurencji, a w 2011 r. poszerzono tematykę o ochronę konsumentów. Od 2015 roku, co trzy lata, wybierane są również najlepsze prace doktorskie. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi studentów i doktorantów na problematykę ochrony konsumentów oraz ochrony konkurencji.

Tematyka konkursu obejmuje:

  • ochronę konkurencji – praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji oraz pomoc publiczna, przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi;
  • ochronę konsumentów – praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, niedozwolone postanowienia wzorców umów, nieuczciwe praktyki rynkowe.

Do konkursu można zgłosić pracę magisterską, która otrzymała ocenę co najmniej bardzo dobrą i została obroniona między 15 października 2023 a 15 października 2024 roku. Kapituła bierze pod uwagę w szczególności oryginalną tematykę, własne przemyślenia, wnioski i tezy sformułowane z logiczną argumentacją. Wysoko ocenione zostaną także opracowania z bogatym doborem literatury, zwłaszcza zagranicznej.

Autorzy trzech najlepszych prac magisterskich w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 7 tys., 5 tys. i 3 tys. zł oraz możliwość odbycia płatnych praktyk absolwenckich w UOKiK. Stowarzyszenie Prawa Konkurencji może przyznać wyróżnienie w wysokości 5 tys. zł w każdym obszarze tematycznym.

Z kolei dla autorów najlepszych prac doktorskich, obronionych między między 15 października 2021 a 15 października 2024 roku, przewidziano nagrody w wysokości: 10 tys., 7 tys. i 5 tys. zł. Najlepsze prace dyplomowe zostaną opublikowane w ramach biblioteki UOKiK – w formie drukowanej lub elektronicznej.

Łączna pula nagród finansowych to 84 tys. zł. Do konkursu można zgłosić pracę napisaną w języku polskim lub angielskim, obronioną na uczelni na terenie Polski.

Termin przyjmowania prac w obu konkursach mija 29 listopada 2024 r. Regulaminy i formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej UOKiK.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)