Aktualności
Konkursy
05 Listopada
Opublikowano: 2020-11-05

Konkurs na najlepsze prace z historii ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce

Nagrody w wysokości od 1 tys. do nawet 15 tys. zł czekają na uczestników konkursu, w którym wyłonione zostaną najciekawsze prace magisterskie oraz rozprawy doktorskie dotyczące szeroko pojętej historii ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce.

Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki oraz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego w Warszawie. Adresowany jest do absolwentów dyscyplin humanistycznych, takich jak historia, historia sztuki, politologia, nauka o polityce, teologia, filozofia czy socjologia i dotyczy prac obronionych w okresie od 1 października 2019 do 15 października 2020 roku, których tematyka dotyczy szeroko pojętej historii ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne, które mają umożliwić prowadzenie dalszych studiów badawczych. Stanowią także zachętę dla kolejnych roczników studenckich i dla doktorantów przy wyborze tematów prac naukowych. Za pracę magisterską przewidziano nagrody w wysokości:

a) I miejsce: 10 000 zł;
b) II miejsce: 7 000 zł;
c) III miejsce: 3 000 zł;
d) wyróżnienie: 1 000 zł,

zaś za rozprawę doktorską:

a) I miejsce: 15 000 zł;
b) II miejsce: 10 000 zł;
c) III miejsce: 5 000 zł.
d) wyróżnienie: 2 000 zł.

Zgłoszenia prac należy nadsyłać do 26 listopada na adresy mailowe Instytutu: konkurs.mgr@idmn.pl – dla absolwentów studiów magisterskich oraz konkurs.dr@idmn.pl – dla autorów rozpraw doktorskich. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie IDMN.

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego to państwowa instytucja kultury powołana 17 lutego 2020 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Jego działalność poświęcona jest m.in. studiom nad dziedzictwem myśli narodowej oraz katolicko-społecznej, w tym chrześcijańsko-demokratycznej. Dział naukowy jest w trakcie opracowywania wielotomowych prac tj. „Słownika biograficznego polskiego obozu narodowego” i „Słownika biograficznego polskiego katolicyzmu społecznego”. Na kolejne lata planowane są takie inicjatywy jak rozpoczęcie prac nad opracowaniem „Słownika Rzeczowego Obozu Narodowego”, Internetowego Martyrologium Polskiego Duchowieństwa XX w. czy przygotowanie seminarium pt. „Ruch i myśl katolicko- społeczna wobec wyzwań XIX i XX w”. Istotna część aktywności Instytutu to prowadzenie działalności edukacyjnej, m.in. organizowanie spotkań dyskusyjnych połączonych z koncertem, we współpracy z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej czy organizacja wykładów Szkoły Letniej IDMN, kierowanych do nauczycieli szkół średnich i podstawowych. Wyjątkowym przedsięwzięciem IDMN jest realizacja płyty „Paderewski Rock”, na której słuchacze znajdą osiem utworów I. J. Paderewskiego w nowoczesnych rockowych aranżacjach skomponowanych przez młodego kompozytora Antoniego Wojnara.

źródło: MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)