Aktualności
Konkursy
28 Czerwca
Opublikowano: 2023-06-28

Konkurs na najlepsze prace z zakresu funkcjonowania rodziny

Instytut Pokolenia ogłosił konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską z zakresu funkcjonowania rodziny z uwzględnieniem aspektów humanistycznych, społecznych lub zdrowotnych. Termin zgłoszeń upływa 15 października.

To pierwsza odsłona tej inicjatywy, która ma na celu wyłonienie najlepszych prac z zakresu funkcjonowania rodziny z uwzględnieniem aspektów humanistycznych, społecznych lub zdrowotnych oraz popularyzację wiedzy dotyczącej wymienionych obszarów.

Uczestnikami konkursu mogą być:

  • absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – w części dotyczącej najlepszej pracy licencjackiej lub magisterskiej,
  • osoby, które obroniły prace doktorskie (w tym absolwenci studiów doktoranckich i szkół doktorskich) – w części dotyczącej najlepszej pracy doktorskiej.

W konkursie oceniane będą prace napisane w języku polskim lub angielskim oraz obronione w okresie od 1 stycznia 2022 do 15 października 2023 r. na uczelniach publicznych i niepublicznych działających w Polsce . Zgłoszenia mogą dokonywać samodzielnie ich autorzy.

Kapituła wyłoni laureatów trzech najlepszych prac, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne:

  • 4 tys. zł brutto za najlepszą pracę licencjacką
  • 6 tys. zł brutto za najlepszą pracę magisterską
  • 10 tys. zł brutto za najlepszą pracę doktorską.

Termin nadsyłania prac mija 15 października 2023 r. Prace można zgłaszać drogą elektroniczną, przesyłając stosowne dokumenty na adres mailowy: konkurs@instytutpokolenia.pl. Ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia nagród pieniężnych zaplanowano na 20 grudnia 2023 r. Szczegółowe informacje, w tym regulamin, na stronie internetowej Instytutu Pokolenia.

Instytut Pokolenia powstał w 2021 roku. To państwowa jednostka podległa Prezesowi Rady Ministrów, prowadząca działalność opiniującą, badawczą, wydawniczą, popularyzatorską oraz upowszechniającą dobre praktyki. Przedmiotem działalności placówki jest m.in. inicjowanie i wspieranie działań mających na celu wzmacnianie trwałości więzi międzypokoleniowych, międzyludzkich oraz tożsamości budowanej w polskich rodzinach przez kolejne pokolenia; gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych zjawiskach i procesach demograficznych, społecznych oraz kulturowych w Polsce; opiniowanie propozycji rozwiązań prawnych i programowych; aktywne uczestnictwo w debacie publicznej na temat procesów i zjawisk społecznych, w szczególności w zakresie relacji i więzi międzyludzkich, komunikacji międzypokoleniowej, rodziny i tożsamości; współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi.

MK

konkurs 1

Dyskusja (0 komentarzy)