Aktualności
Konkursy
28 Września
Źródło: PAP/CAF/Reprodukcja
Opublikowano: 2021-09-28

Konkurs na najlepsze publikacje o tematyce norwidowskiej

Konkurs na najlepsze publikacje książkowe o tematyce norwidowskiej ogłosił Instytut De Republica. Na laureatów czekają nagrody pieniężne w łącznej wysokości blisko 20 tys. zł.  

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Cypriana Kamila Norwida patronem roku 2021. We wrześniu minęło 200 lat od urodzenia tego poety, dramatopisarza, prozaika, artysty sztuk pięknych i myśliciela. Jak napisano w sejmowej uchwale, „w swojej twórczości Cyprian Kamil Norwid odwoływał się do narodowej i europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem oraz krytykiem różnych przejawów życia społecznego i politycznego. Patriotyzm podnosił do rangi najwyższej wartości. Podobnie ujmował jako świadomy oraz głęboko wierzący katolik kwestie etyczne, filozoficzne oraz teologiczne”. Dodano, że „jego twórczy wkład w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący”.

W uznaniu zasług Norwida dla polskiej literatury i kultury, Instytut De Republica ogłosił konkurs na najlepsze publikacje książkowe o tematyce związanej z patronem tego roku. Wydarzenie realizowane jest pod patronatem premiera RP.

Do konkursu mogą być zgłaszane publikacje książkowe wydane w języku polskim w latach 2016–2021. Zgłoszenia może dokonać autor monografii, redaktor publikacji zbiorowej lub inna osoba po uzyskaniu pisemnej zgody autora bądź redaktora. Spośród wszystkich przesłanych wydawnictw zwycięzców wyłoni kapituła. Autorom trzech najlepszych prac przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości 10 tys. zł (za pierwsze miejsce), 6 tys. zł (za drugie miejsce) oraz 3 tys. zł (za trzecie miejsce).

Zgłoszenia z oznaczeniem: „Rok Cypriana Norwida. Konkurs na najlepszą monografię” należy składać do 1 listopada (decyduje data stempla pocztowego) na adres Instytutu De Republica, ul. Belwederska 23, lok. 1, 00-761 Warszawa.

Regulamin konkursu oraz formularze niezbędne do złożenia prawidłowego zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej Instytutu De Republica.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)