Aktualności
Konkursy
17 Listopada
Opublikowano: 2021-11-17

Konkurs na prace z historii ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego

Do 8 grudnia trwa przyjmowanie zgłoszeń w drugiej edycji konkursu na najciekawsze prace magisterskie oraz rozprawy doktorskie, których tematyka jest związana z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce. Pula nagród wynosi ponad 100 tys. zł.

Konkurs organizuje Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I.J. Paderewskiego przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jego celem jest promocja wysokiej jakości prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich, a także popularyzacja tematyki dziejów obozu narodowego i katolicyzmu społecznego w środowisku naukowym.

Inicjatywa skierowana jest do absolwentów dyscyplin humanistycznych, takich jak historia, historia sztuki, politologia, teologia, filozofia czy socjologia. Uczestnikami konkursu mogą być autorzy prac magisterskich i rozpraw doktorskich, które zostały obronione w okresie od 15 października 2020 roku do 15 listopada 2021 roku. Ich tematyka powinna być związana z dziejami ruchu narodowego oraz katolicyzmu społecznego w Polsce. Prace będą oceniane pod kątem ich innowacyjności, konstrukcji, precyzji w określeniu problemu badawczego, a także charakterystyki doboru i wykorzystania źródeł. Istotnym elementem oceny będzie również potencjał pracy do jej ewentualnej publikacji.

Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe, które mają umożliwić prowadzenie dalszych studiów badawczych. Stanowią one także zachętę dla kolejnych studentów i doktorantów przy wyborze tematów prac naukowych.

Za pracę magisterską przewidziano nagrody w wysokości:

a) I miejsce: 20 tys. zł;
b) II miejsce: 15 tys. zł;
c) III miejsce: 10 tys. zł;

zaś za rozprawę doktorską:

a) I miejsce: 30 tys. zł;
b) II miejsce: 25 tys. zł;
c) III miejsce: 15 tys. zł.

Ponadto w obu kategoriach przewidziane są wyróżnienia. Ich zdobywcy mogą liczyć na odpowiednio 2 i 5 tys. zł.

Prace można nadsyłać do 8 grudnia br. na poniższe adresy mailowe:

  • konkurs.mgr@idmn.pl – dla absolwentów studiów magisterskich
  • konkurs.dr@idmn.pl – dla autorów rozpraw doktorskich

Ogłoszenie wyników zaplanowano na 21 grudnia br. 

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego to państwowa instytucja kultury powołana 17 lutego 2020 r. Jego działalność poświęcona jest m.in. studiom nad dziedzictwem myśli narodowej oraz katolicko-społecznej, w tym chrześcijańsko-demokratycznej. Dział naukowy jest w trakcie opracowywania wielotomowych prac tj. „Słownika biograficznego polskiego obozu narodowego” i „Słownika biograficznego polskiego katolicyzmu społecznego”. Istotną część aktywności Instytutu stanowi działalność edukacyjna, m.in. organizowanie spotkań dyskusyjnych czy wykładów Szkoły Letniej IDMN.

MK, źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)