Aktualności
Konkursy
11 Września
Opublikowano: 2018-09-11

Konkurs Naukowej Fundacji Polpharmy

Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera konkurs pt. „Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych”.

Konkurs skierowany jest do twórców technik mobilnych, które mogą skutecznie wspierać prewencję, diagnostykę lub leczenie chorób cywilizacyjnych w zakresie:

  1. wpływu na redukcję czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych i/lub
  2. wpływu na chorobowość i/lub
  3. udziału w postawieniu rozpoznania i/lub
  4. wpływu na rokowanie i/lub
  5. wpływu na przestrzeganie przez pacjenta zalecanej terapii i/lub
  6. symulacji procesów chorobowych i wsparciu przy wyborze i monitorowaniu procesu leczniczego i/lub
  7. wpływu na edukację pacjentów i/lub lekarzy oraz
  8. wpływu na efektywność kosztową terapii, prewencji lub diagnostyki.

Ważna jest też ich użyteczność/łatwość używania przez pacjenta.

Zgłoszenia techniki mobilnej na konkurs będą przyjmowane w terminie od 1 września do 15 grudnia 2018 r. pod adresem techniki.mobilne@polpharma.com Regulamin konkursu i formularz zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji: www.polpharma.pl/fundacja pod zakładką Konkurs na techniki mobilne. Zgłoszenia złożone po terminie lub niezgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane.

W konkursie wyłonionych zostanie trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody pieniężne na rozwój projektów. Fundacja przewiduje również organizację spotkania twórców technik mobilnych z potencjalnymi inwestorami.

Do konkursu organizator zaprasza wszystkich – naukowców, twórców, programistów – którzy dzięki swoim nieszablonowym pomysłom chcieliby mieć swój wkład w opiekę nad polskimi pacjentami. Naukowa Fundacja Polpharmy liczy na dalszy rozwój technologii w służbie zdrowia i chce wspierać innowatorów w realizowaniu ich pomysłów.

Naukowa Fundacja Polpharmy, założona w 2001 roku przez Polpharmę SA, jest jedną z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju nauk medycznych i farmaceutycznych. Działalność statutowa Fundacji jest w całości finansowana z budżetu Polpharmy.

Bożenna Płatos

Dyskusja (0 komentarzy)