Aktualności
Konkursy
04 Maja
Opublikowano: 2022-05-04

Konkurs NCBR na rozwiązania przyszłości

Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy, dyspozytor korespondencji, asystent petenta i inteligentna maszyna do zbierania jabłek – na powstanie takich innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznacza 190 mln zł w IV konkursie programu INFOSTRATEG.

Do konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorstwa lub konsorcja składające się z maksimum trzech podmiotów: samych jednostek naukowych, samych przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Wnioski będą przyjmowane od 27 maja do 18 sierpnia 2022 r.

Poszukujemy rozwiązań, które będzie można bezpośrednio zastosować w praktyce. Wsparcie cyfrowej transformacji gospodarki to obecnie jeden z priorytetów działalności NCBR. Wykorzystanie możliwości, jakie daje zastosowanie sztucznej inteligencji, zwiększy bowiem konkurencyjność naszej gospodarki, a także przyczyni się do poprawy jakości różnych aspektów życia – przekonuje dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Budżet konkursu to 190 mln zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na projekty realizowane w czterech tematach: „Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy” (30 mln zł); „Inteligentna maszyna do zbierania jabłek” (100 mln zł); „Inteligentny dyspozytor korespondencji” (30 mln zł); „Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej” (30 mln zł, konkursem objęte są kontakty z min. jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym).

W IV konkursie mogą być dofinansowane projekty obejmujące: badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Przy czym projekt obowiązkowo musi obejmować realizację prac rozwojowych i przedwdrożeniowych. Rozwiązania mają zostać przedstawione w ciągu maksymalnie trzech lat.

INFOSTRATEG to program strategiczny NCBR zatwierdzony w 2020 roku, w ramach którego realizowane są projekty wspierające rozwój badań w obszarze sztucznej inteligencji, technologii blockchain oraz wykorzystanie wyników tych badań w praktyce. Zakładany całkowity budżet programu to 840 mln zł. W ramach programu poszukiwano m.in. rozwiązań z zakresu rozpoznawania obrazów medycznych oraz detekcji fake newsów czy wykorzystania sztucznej inteligencji do identyfikowania opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality”.

Szczegóły dotyczące IV konkursu znajdują się na stronie internetowej NCBR.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)