Aktualności
Konkursy
21 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-21

Konkurs o Nagrodę Siemensa rozstrzygnięty

Poznaliśmy zwycięzców XXIV edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa. Służy on promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce oraz absolwentów uczelni wyższych.

Do konkursu zgłaszane są prace związane z zakresem działalności firmy Siemens. Jury wybrało najlepsze prace, które mają szansę na wdrożenie i praktyczne wykorzystanie.

Nagroda promocyjna:

  • dr inż. Marcin Błesznowski, Instytut Energetyki, za pracę doktorską „Termodynamika i procesy transportowe w ogniwach paliwowych”;
  • dr hab. inż. Jakub Kupecki, Instytut Energetyki, za pracę habilitacyjną (cykl publikacji) „Zastosowanie koncepcji wirtualnych eksperymentów do badań stosów stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych (SOC)”.

Nagroda badawcza:

  • dr hab. inż. Marek Bartosik, prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski, dr hab. inż. Franciszek Wójcik, Politechnika Łódzka, za pracę „Redundant, unpolarized, vacuum-semiconductor system for ultrafast protection of superconducting electromagnet coils” („Redundacyjny, niespolaryzowany, próżniowo-półprzewodnikowy system ultraszybkiego zabezpieczania nadprzewodzących cewek elektromagnesów”).

Rozstrzygnięto także IX edycję Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki. Nagrodę I stopnia otrzymał inż. Kamil Leś z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za pracę inżynierską „Układ sterowania maszyną produkcyjną z elementami bezpieczeństwa funkcjonalnego”. Nagroda II stopnia trafiła do mgr. inż. Piotra Kwiatkowskiego z Politechniki Warszawskiej za pracę magisterską „Zrobotyzowana, mobilna stacja paletyzująca oparta o robota współpracującego”. Nagrodę III stopnia przyznano mgr. inż. Jackowi Szkopkowi z Politechniki Gdańskiej za pracę magisterską „Chwytak antropomorficzny napędzany mięśniami pneumatycznymi”.

Z kolei w III Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektroenergetyki nagrody otrzymali: inż. Józef Borys oraz inż. Mikołaj Walkowiak z Politechniki Poznańskiej (I nagroda) za pracę inżynierską pt. „Bilansowanie sieci lokalnej z zastosowaniem magazynów energii samochodów elektrycznych”; mgr inż. Paweł Bielenica z Politechniki Warszawska (II nagroda) za pracę magisterską „Rozproszony system automatyk restytucyjnych typu SELF-HEALING GRID”; mgr inż. Mateusz Skwarski z Politechniki Warszawskiej (III nagroda) za pracę magisterską „Optymalny dobór bocznikowego rezystora hamującego w celu poprawy stabilności kątowej przejściowej”.

Nagrody zostaną wręczone 25 czerwca podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Źródło: PW

Dyskusja (0 komentarzy)