Aktualności
Konkursy
16 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-16

Konkurs POLS rozstrzygnięty

Ponad 30,5 mln zł trafi do zagranicznych naukowców, którzy będą realizowali swoje projekty badawcze w polskich instytucjach naukowych. Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło właśnie współfinansowany z funduszy norweskich konkurs POLS. 

POLS jest konkursem wspierającym mobilność, realizowanym w formule małych grantów dla naukowców z całego świata, chcących prowadzić badania w Polsce. Przyjazd zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, przyczyni się do wzmocnienia potencjału naukowego polskich instytucji badawczych. Kwota grantu (od 100 do 200 tys. euro) może być przeznaczona na wynagrodzenia zespołu badawczego, amortyzację lub zakup aparatury, koszty materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty dotyczące realizacji projektu. Badacze mogli zaplanować projekty trwające rok lub 2 lata.

W konkursie złożono 99 wniosków na łączną kwotę ponad 74 mln zł, z czego do finansowania skierowano 39 projektów: 21 z zakresu nauk ścisłych i technicznych, 8 z zakresu nauk o życiu oraz 10 z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Łącznie wszyscy badacze otrzymają ponad 30,5 mln zł, z czego 85% jest finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, a 15% to współfinansowanie krajowe. POLS obejmował wszystkie dziedziny nauki według paneli dyscyplin NCN, ze szczególnym wsparciem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych. Na listach rankingowych projektów rekomendowanych do finansowania znalazły się trzy projekty z dziedziny badań polarnych oraz dziesięć projektów z nauk społecznych.

Komitet Programu docenił wysoki poziom naukowy wniosków i uznał konkurs za sukces, pomimo początkowych obaw, że trudno będzie przyciągnąć świetnych naukowców z zagranicy do pracy w polskich instytucjach badawczych. Co najmniej dziesięć dodatkowych projektów zasługiwało na rekomendację do finansowania, niestety pula środków okazała się niewystarczająca – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

W zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce najwyższe dofinansowanie otrzymała dr Greta Gober (200 tys. euro), która na Uniwersytecie Warszawskim zbada, w jaki sposób praca dziennikarzy, w erze dziennikarstwa cyfrowego i sieciowego, jest zarządzana i praktykowana w celu zwiększenia różnorodności newsroomów w Szwecji, Polsce i Wielkiej Brytanii. W naukach ścisłych i technicznych dr Yoshikazu Nagai (200 tys. euro) w Narodowym Centrum Badań Jądrowych zrealizuje projekt, która ma na celu dokładne określenie strumienia neutrin T2K. Z kolei w naukach o zdrowiu dr Katarzyna Justyna Bandyra przeprowadzi na Uniwersytecie Warszawskim badania strukturalne i funkcjonalne roli ludzkiej PNPazy w mitochondrialnym metabolizmie RNA.

POLS jest jednym z trzech konkursów finansowanych w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014–2021 w ramach programu „Badania”, w którym NCN pełni rolę operatora odpowiedzialnego za badania podstawowe i dysponuje alokacją w wysokości 40% z ponad 129 mln euro. Program „Badania”  ma na celu wspieranie polskiej nauki m.in. poprzez jej umiędzynarodowienie i poprawę efektywności w zdobywaniu grantów UE oraz ERC oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i społeczeństwem.

źródło: NCN

 

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: