Aktualności
Konkursy
08 Października
Opublikowano: 2020-10-08

Konkurs prac doktorskich dotyczących muzyki polskiej

Do końca listopada można przesyłać zgłoszenia do konkursu na najlepsze prace doktorskie dotyczące muzyki polskiej. Organizatorem konkursu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Celem konkursu jest promocja i popularyzacja osiągnięć naukowych dotyczących muzyki polskiej, a także zachęta do podejmowania badań związanych z muzyką polską w środowiskach akademickich. Do konkursu mogą być zgłoszone prace doktorskie obronione w okresie od 1 stycznia 2010 do dnia przyjmowania zgłoszeń, które spełniają następujące kryteria: ich przedmiotem jest muzyka polska; nie dotyczą problematyki wykonawczej dzieła muzycznego; są zgodne z metodologią postępowania naukowego w humanistyce;

Prace należy nadsyłać na adres Instytutu Muzyki i Tańca: ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa. Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2020 roku. Szczegóły dotyczące konkursu, a także formularze do wypełnienia: https://imit.org.pl/programy/departament-muzyki/4458.

Instytut Muzyki i Tańca został powołany 1 października 2010 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To państwowa instytucja kultury, której podstawową misją jest działalność na rzecz rozwoju  kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. Instytut prowadzi własne programy rezydencyjne, twórcze, naukowe, wydawnicze oraz stypendialne adresowane do polskiego środowiska muzycznego i tanecznego, realizowane w formule konkursowej, zajmuje się także prowadzeniem programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako instytucja zarządzająca.

Instytut Muzyki i Tańca zajmuje się także analizą funkcjonowania środowisk tańca i muzyki, prowadzi działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną, zleca badania naukowe, działa na rzecz poprawy jakości edukacji muzycznej i tanecznej, wspiera istniejące instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, inicjuje obchody rocznic ważnych z punktu widzenia historii i rozwoju tańca i muzyki, koordynuje działalność instytucji kultury, a także uczestniczy w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi.

MK, źródło: IMiT

Dyskusja (0 komentarzy)