Aktualności
Konkursy
22 Listopada
Opublikowano: 2018-11-22

Konkurs QuantERA 2019 otwarty

Międzynarodowa sieć QuantERA, koordynowana przez Narodowe Centrum Nauki, ogłosiła drugi konkurs na projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych. Budżet konkursu wynosi około 20 mln euro. Nabór wniosków potrwa do 18 lutego 2019 roku.

QuantERA to sieć łącząca 32 organizacje z 26 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz stowarzyszonych z UE, finansująca badania w dziedzinie technologii kwantowych. Inicjatywa uzyskała dofinansowanie Komisji Europejskiej i jest realizowana jako projekt typu ERA-NET Cofund, koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. QuantERA stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na międzynarodowe przedsięwzięcia naukowe oraz wspólną strategię finansowania badań w zakresie technologii kwantowych. Poprzez koordynację działań partnerów QuantERA zachęca środowisko naukowe do współpracy międzynarodowej i działa na rzecz wzmocnienia konkurencyjności badań europejskich na arenie światowej.

Pierwszy konkurs sieci QuantERA, ogłoszony w styczniu 2017 roku, cieszył się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. W pierwszym etapie złożono 221 wniosków na sumę ponad 235 mln euro. Dzięki wspólnemu finansowaniu Unii Europejskiej i partnerów sieci QuantERA sfinansowano 26 przedsięwzięć o łącznym budżecie przekraczającym 32 mln euro. Polscy naukowcy są zaangażowani w realizację aż 9 spośród 26 nagrodzonych projektów.

Do nowego konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie (lista państw dostępna jest na stronie programu QuantERA). Tematyka drugiego konkursu pozostaje niezmienna i obejmuje pięć obszarów badań nad technologiami kwantowymi (quantum communication, quantum simulation, quantum computation, quantum information sciences, quantum metrology sensing and imaging).

Termin składania wniosków upływa 18 lutego 2018 r. o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego. Szczegółowe informacje: https://quantera.eu/calls-for-proposals/call-2019

Magdalena Żukiel

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)