Aktualności
Konkursy
10 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-10

Konkurs TANGO 3 rozstrzygnięty

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs TANGO 3. Do finansowania zakwalifikowano 22 projekty.

TANGO 3 to konkurs realizowany w ramach współpracy Narodowego Centrum Nauki z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Założeniem jest wsparcie jednostek naukowych, które podejmują działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych. Funkcję kierownika projektu może pełnić osoba, która kierowała wcześniej projektem bazowym finansowanym przez NCN lub która uzyskała pisemną zgodę kierownika tego projektu do pełnienia funkcji kierownika w projekcie realizowanym w ramach TANGO 3.

W obydwu etapach konkursu TANGO 3 do NCBR złożono 33 wnioski, z których 22 zostały ocenione pozytywnie. Pierwszy etap konkursu rozstrzygnięto w styczniu br. Do konkursu zostało zgłoszonych wówczas 11 wniosków, a finansowanie otrzymało 6 projektów.

W II etapie rozpatrywano 22 wnioski. Do dofinansowania rekomendowanych zostało 16 projektów. Najwyższe oceny otrzymały projekty, których liderami są: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach („Rozwój ciśnieniowej metody wolnorodnikowej polimeryzacji N-winylopirrolidionu”) oraz Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej („Nowa metoda otrzymywania długołańcuchowych kwasów karboksylowych”). Oprócz UŚ i PŚ zwycięskiego projekty realizowane będą w: Instytucie Transportu Samochodowego, Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym, Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

W konkursie TANGO można realizować projekty obejmujące zadania koncepcyjne (K), takie jak: stworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badawczych, działania ukierunkowane na pozyskanie partnera zainteresowanego współpracą badawczo-rozwojową oraz wdrożeniem wyników projektu, opracowanie strategii i realizację działań mających na celu zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej wyników badań, analizy rynkowe diagnozujące zapotrzebowanie na rozwiązanie będące przedmiotem projektu, jak również zadania badawcze (B+R): badania podstawowe, badania przemysłowe oraz prace rozwojowe.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu w konkursie TANGO 3 to 200 tys. zł. Czas realizacji grantu wynosi od 3 do 12 miesięcy.

MK

Listy rankingowe w I etapie konkursu TANGO 3

Listy rankingowe w II etapie konkursu TANGO 3

 

Dyskusja (0 komentarzy)