Aktualności
Konkursy
20 Czerwca
Opublikowano: 2018-06-20

Konkurs UOKiK – Akcja dla mediów

To już 10. edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską w obszarze ochrony konkurencji oraz 8. edycja w obszarze ochrony konsumentów.

Obszar tematyczny: ochrona konkurencji — praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji oraz pomoc publiczna; ochrona konsumentów — prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumentów z wyłączeniem bezpieczeństwa produktów, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości wyrobów i usług.

Kto może wziąć udział

Absolwenci prawa oraz innych kierunków studiów, np. ekonomii, administracji czy zarządzania, którzy obronili pracę na ocenę co najmniej bardzo dobrą, w terminie 16.10.2017-15.10.2018.

Korzyści

  • pula nagród 25 tys. ― autorzy 3 najlepszych prac,
    w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 5 tys., 3 tys. i 2 tys. zł.; w zakresie ochrony konkurencji można także otrzymać wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji — 5 tys. zł,
  • płatne praktyki absolwenckie, trwające maksymalnie 3 miesiące w centrali UOKiK lub w jednej z delegatur,
  • publikacja pracy — w formie drukowanej lub elektronicznej,
  • dostrzeżenie przez środowisko prawnicze.

Co trzeba zrobić
1. Wypełnić formularze: formularz zgłoszeniowy; zaświadczenie potwierdzające termin obrony i temat pracy

2. Przygotować egzemplarz pracy oraz jednostronne streszczenie (wersję drukowaną oraz elektroniczną)

3. Przesłać całość dokumentacji do 31 października 2018 r. ― decyduje data wpływu ― na adres Urzędu (pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę magisterską – BP – konkurencja” lub „Konkurs na najlepszą pracę magisterską – BP – konsumenci”).

Szczegóły  formularze do pobrania oraz regulaminy znajdują się na stronie https://uokik.gov.pl/konkurs_prace_dyplomowe.php.

Patronem konkursu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Przypominamy — trwa również konkurs UOKiK na najlepszą pracę doktorską poświęconą ochronie konkurencji i ochronie konsumentów. Dysertacje obronione od 16 października 2015 r. do 15 października 2018 r. można składać do 31 października 2018 r.

UOKiK

Dyskusja (0 komentarzy)