Aktualności
Konkursy
29 Września
Opublikowano: 2020-09-29

Konkurs UOKiK na najlepsze prace z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów

Do 30 października trwa przyjmowanie zgłoszeń do 12. edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską w obszarze ochrony konkurencji oraz 10. edycji w obszarze ochrony konsumentów. Pula nagród to 20 tys. zł.

Konkurs Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską organizowany jest od 2008 roku. Pierwsze dwie edycje poświęcone były ochronie konkurencji, a w 2011 r. poszerzono tematykę o ochronę konsumentów. Od 2015 roku wybierane są również najlepsze prace doktorskie. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i doktorantów na problematykę ochrony konsumentów oraz ochrony konkurencji. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły prawo lub inny kierunek – ekonomię, administrację czy zarządzanie.

Tematyka konkursu obejmuje:

  • ochronę konkurencji – praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji oraz pomoc publiczna
  • ochronę konsumentów – prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumentów z wyłączeniem następujących zagadnień: nadzór rynku, w tym bezpieczeństwo produktów i system oceny zgodności, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jakość wyrobów i usług.

Do konkursu można zgłosić pracę, która otrzymała ocenę co najmniej bardzo dobrą i została obroniona między 16 października 2019 r. a 16 października 2020 r. Kapituła bierze pod uwagę w szczególności jakość merytoryczną pracy, jej nowatorski i twórczy charakter oraz poziom edytorski. Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 5 tys., 3 tys. i 2 tys. zł. W zakresie ochrony konkurencji można także otrzymać wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji – 5 tys. zł. Laureaci mogą również liczyć na płatne praktyki absolwenckie, trwające maksymalnie trzy miesiące w centrali UOKiK lub w jednej z delegatur. Ponadto nagrodzone opracowania mogą zostać opublikowane w formie drukowanej lub na stronie internetowej UOKiK.

Termin zgłoszeń upływa 30 października 2020 r. (godz. 16:15) – decyduje data wpływu. Na kopercie należy dopisać odpowiednio „Konkurs na pracę magisterską – BP – konkurencja” lub „Konkurs na pracę magisterską – BP – konsumenci”. Wyniki zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2021 r.

Z kolei prace doktorskie (obronione między 16 października 2018 r. a 15 października 2021 r.) przyjmowane są do 29 października 2021 r. (godz. 16:15) – decyduje data wpływu. Na kopercie należy dopisać odpowiednio „Konkurs na pracę doktorską – BP – konkurencja” lub „Konkurs na pracę doktorską – BP – konsumenci”. Wyniki zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2022 r.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej UOKiK. Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, patronem – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)