Aktualności
Konkursy
05 Grudnia
Źródło: IChF PAN
Opublikowano: 2019-12-05

Konkurs Złoty Medal Chemii rozstrzygnięty

Maciej Piejko, absolwent Wydziału Chemii, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego został zwycięzcą dziewiątej edycji konkursu Złoty Medal Chemii. Jego badania dotyczyły mechanizmu zwijania białek z głębokimi węzłami.

Celem konkursu Złoty Medal Chemii, organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont jest wyłonienie najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z obszaru chemii oraz jej pogranicza z fizyką i biologią.

Główną nagrodę – Złoty Medal Chemii oraz 10 tys. złotych – zdobył Maciej Piejko, absolwent Wydziału Chemii, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za „Opracowanie koncepcji mechanizmu zwijania białek z głębokimi węzłami”. Praca ta została przygotowana pod kierownictwem dr hab. Joanny Sułkowskiej, prof. UW, oraz prof. dr hab. Andrzeja Kolińskiego. Maciej Piejko otrzymał również nagrodę przyznawaną przez pozostałych finalistów konkursu.

Srebrny Medal Chemii oraz 5 tys. złotych otrzymał Wojciech Stawski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca „Hybrydy tetrafiryny(1.1.1.1) i trifiryny(2.1.1) – synteza i charakterystyka” powstała pod kierunkiem dr. hab. Miłosza Pawlickiego. Z kolei Brązowy Medal i 2,5 tys. złotych odebrał Sebastian Gołojuch (Wydział Chemii, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski) za pracę „Synteza i badanie właściwości nowych amidofosforanowych i amidotiofosforanowych analogów kapu – potencjalnych pronukleotydowych inhibitorów translacji” powstałą pod kierunkiem dr. hab. Jacka Jemielitego, profesora UW.

W konkursie przyznano również cztery wyróżnienia (po 1 tys. złotych każde), które trafiły do: Karoliny Dzięciołowskiej (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, „Badania zdolności penetracji do wnętrza komórek i wizualizacja struktur komórkowych nowych sensorów fluorescencyjnych”; opieka naukowa: dr inż. Joanna Ortyl), Igora Kaczmarczyka (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Rekonstytucja kompleksu Elongatora w komórkach owadzich z zastosowaniem systemu biGBac”, opieka naukowa: prof. dr hab. Jan Potempa i dr Sebastian Glatt), Adama Kozy (Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, „Quantum mixture of ultracold, polar and paramagnetic NaLi molecules and Na atoms”, opieka naukowa: dr Michał Tomza i dr hab. Tatiana Korona) i Marty Zaborowskiej (Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej, „Wytwarzanie hybrydowych nanodrutów ZnO/ZnO-NPs w procesie elektroprzędzenia”, opieka naukowa: dr hab. inż. Tomasz Tański).

Ponadto, jak co roku, ogłoszono wyróżnienia firmy DuPont (2 tys. złotych) dla prac zakwalifikowanych do jednej z dwóch kategorii: biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych. Otrzymali je: Jakub Durka (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, „Indukowane światłem alkilowanie związków heteroaromatycznych diazoestrami”, opieka naukowa: dr inż. Paweł Borowiecki), Anna Kuziel (Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, „Pokrycia dachowe ze zintegrowaną powłoką grzewczą opartą na strukturach nanowęglowych – projekt eksperymentalny”, opieka naukowa: dr inż. Rafał Jędrysiak i dr hab. inż. Sławomir Boncel) i Marta Zaborowska.

W tym roku zgłoszono 40 prac z 9 miast i 18 polskich uczelni. Piętnaście najlepszych zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu, w którym autorzy zaprezentowali przed komisją konkursową wyniki swoich badań. Te właśnie prezentacje finalistów były podstawą do wyboru laureatów.

źródło: PAP, IChF PAN

Dyskusja (0 komentarzy)