Aktualności
Konkursy
16 Lipca
Opublikowano: 2019-07-16

Konkursy ARP na najlepsze prace dotyczące innowacji, restrukturyzacji i zarządzania

Do 16 sierpnia można nadsyłać zgłoszenia do konkursu Agencji Rozwoju Przemysłu na najlepsze prace dotyczące innowacji w przemyśle, restrukturyzacji oraz efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Udział mogą wziąć studenci, absolwenci i pracownicy naukowi Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

Agencja Rozwoju Przemysłu SA, jako spółka Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla rozwoju przedsiębiorstw, przedsiębiorczości oraz przemysłu, wypełnia także szereg innych zadań. Jednym z nich jest łączenie świata nauki i biznesu – kluczowe dla rozwoju innowacji, myśli technologicznej, gospodarki opartej na wiedzy, a także badań naukowych. W marcu podczas Zgromadzenia Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych w Płocku podpisano porozumienie poszerzające grono partnerów spółek Grupy ARP o wyższe szkoły zawodowe. W wyniku zawartej umowy oferta edukacyjnej szkół zawodowych zostanie dostosowana do oczekiwań pracodawców i, co za tym idzie, zwiększy szanse absolwentów na rynku pracy. Jednym z punktów porozumienia jest także program z zakresu wsparcia rozwoju polskiej nauki w postaci konkursu na najlepszą pracę doktorską, rozprawę doktorską, pracę magisterską, licencjacką i inżynierską.

Konkurs wyłoni najlepsze prace w obszarach: innowacje w przemyśle, restrukturyzacja, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Skierowany jest do absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Przyjmowane są prace doktorskie, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w roku akademickim 2018 bądź 2019; prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie, na podstawie których nadano tytuł magistra, licencjata, inżyniera w roku akademickim 2018 bądź 2019 oraz projekty badawcze, których efekty zostały opublikowane w roku akademickim 2018 bądź 2019.

W ocenie pod uwagę będą brane: możliwość zastosowania przedstawionych w pracy rozwiązań we wskazanych obszarach, poziom merytoryczny, innowacyjność rozwiązań, oryginalność oraz komunikatywność przekazu.

W przypadku prac/rozpraw doktorskich bądź projektów badawczych laureat I miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł, II miejsca – 3,5 tys. zł, a III miejsca – 2,5 tys. zł. Zwycięzcy konkursu na najlepsze prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie dostaną odpowiednio: 4 tys. zł; 2,5 tys. zł; 1,5 tys. zł. Termin zgłoszeń upływa 16 sierpnia.

MK

Regulamin konkursu na pracę doktorską i rozprawę doktorską

Regulamin konkursu na pracę magisterską, licencjacką i inżynierską

 

Dyskusja (0 komentarzy)