Aktualności
Konkursy
27 Kwietnia
Opublikowano: 2023-04-27

Kryzysy i dobrostan tematami dwóch nowych konkursów CHANSE

W ramach programu CHANSE, którego koordynatorem jest Narodowe Centrum Nauki, wystartują za miesiąc dwa nowe konkursy na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Program CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) powstał w wyniku współpracy sieci HERA i NORFACE, które wspierają badania z zakresu humanistyki i nauk społecznych. Głównym założeniem jest finansowanie wysokiej jakości międzynarodowych projektów oraz inicjowanie współpracy między naukowcami a organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, szkołami oraz innymi grupami interesariuszy.

To jeden z trzech międzynarodowych programów typu ERA-NET koordynowanych przez Narodowe Centrum Nauki (obok DIOSCURI i QuantERA). Zrzesza 27 agencji finansujących badania z 24 krajów oraz instytucje spoza środowiska akademickiego. NCN poinformowało właśnie o dwóch nowych konkursach, które zostaną otwarte 26 maja:

  • Crisis – Perspectives from the Humanities – organizowany we współpracy z siecią HERA (dotyczy m.in. różnego rozumienia kryzysów i reakcji na nie, a także obrazów kryzysu w literaturze, filozofii, mediach i sztuce);
  • Enhancing well-being for the future – organizowany we współpracy z siecią NORFACE (dotyczy m.in. wpływu kryzysu na samopoczucie; wpływu takich czynników, jak miejsce i organizacja pracy czy zmiany klimatu na samopoczucie; korelacji dobrostanu ze zdrowiem psychicznym oraz dystrybucji dobrego samopoczucia w odniesieniu do dochodów, wieku, wykształcenia, położenia geograficznego itp.).

O finansowanie w nich mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z maksymalnie 6 krajów uczestniczących w konkursie, tj. Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii (Crisis), Estonii, Finlandii (Crisis), Hiszpanii, Irlandii (Crisis), Litwy, Luksemburg (Well-being), Łotwy, Niemiec (Well-being), Norwegii (Crisis), Polski, Portugalii (Crisis), Rumunii, Słowacji (Crisis), Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii.

Maksymalny budżet jednego międzynarodowego projektu (zaplanowanego na okres 24–36 miesięcy) wynosi 1,5 mln euro. W konkursach CHANSE można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

  • Termin składania wniosków skróconych, tzw. Outline Proposals: 21 września 2023 r.
  • Termin składania pełnych wniosków, tzw. Full Proposals (dla wnioskodawców zakwalifikowanych do II etapu konkursu): 24 marca 2024 r. 
  • Ogłoszenie wyników: październik/listopad 2024 r.
  • Rozpoczęcie finansowania projektów: przełom 2024/2025 r.

Więcej szczegółów na stronie internetowej https://chanse.org/. Naukowców zainteresowanych udziałem w konkursach Narodowe Centrum Nauki zachęca do skorzystania z narzędzia do wyszukiwania partnerów do wspólnych projektów (tzw. Partner Search Tool).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)