Aktualności
Konkursy
31 Października
Fot. Paweł Piotrowski
Opublikowano: 2022-10-31

Laboratorium chemiczne na UWr łamie bariery

Laboratorium bez Barier – projekt realizowany na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego – zajęło I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Lodołamacze”.

„Lodołamacze” to konkurs od 17 już lat wyróżniający dobre praktyki instytucji i firm w zakresie eliminowania barier, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami. To największe i najdłużej działające tego typu przedsięwzięcie w Polsce, odpowiadające na zmieniające się potrzeby i wskazujące nowe trendy w społecznym zaangażowaniu biznesu, instytucji, organizacji. Ideą „Lodołamaczy” jest zrywanie ze stereotypami, uprzedzeniami, a przede wszystkim przełamywanie lodów obojętności względem osób z niepełnosprawnościami. Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach.

W ostatniej edycji w kategorii Przyjazna przestrzeń – dostępność cyfrowa” najwyżej oceniono Laboratorium bez Barier, które działa na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego jako pracownia studencka w ramach Technologii Chemicznej. Projekt nagrodzono za „przystosowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością”.

O pomyśle prof. Jolanty Ejfler pisaliśmy na łamach „Forum Akademickiego” już w 2012 roku. Wpadła na niego w trakcie zajęć dydaktycznych, które prowadzone były w niezbyt komfortowych warunkach, zwłaszcza dla osób z różnymi problemami ruchowymi.

Obecnie, gdy na uczelni pojawia się student, który ze względu na swoje dysfunkcje nie może brać czynnego udziału w zajęciach, zarówno prowadzący zajęcia, jak i studenci starają się w miarę możliwości wspomagać go w tych czynnościach, których nie może wykonać samodzielnie. Pomoc jest szczególnie ważna w przypadku zajęć laboratoryjnych, które są niezbędnym elementem wykształcenia chemika. Przystosowanie stanowiska laboratoryjnego do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi pozwoliłoby użytkownikom na większą samodzielność i sprawniejsze wykonywanie zadań – mówiła jeszcze dekadę temu.

Dzięki pomocy sponsorów udało się zaprojektować mobilne stanowisko pracy laboratoryjnej, wykonać prototyp, zakupić wózek inwalidzki oraz nowoczesne wyposażenie umożliwiające wykonywanie zawansowanej pracy syntetycznej. Z czasem stworzono modelowe laboratorium, które jest dostępne dla studentów niepełnosprawnych i umożliwia im pełny udział w zajęciach laboratoryjnych. Interesującym aspektem stało się partnerstwo z uczelnią artystyczną. Studenci Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych, żeby poznać specyfikę pracy chemika od podszewki. Ta kooperacja zapobiegła stygmatyzacji – laboratorium zostało tak zaprojektowane, by nie można było jednoznacznie stwierdzić, czy dane stanowisko jest przeznaczone dla osoby pełnosprawnej, czy nie.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)