Aktualności
Konkursy
12 Listopada
Opublikowano: 2019-11-12

Laureaci Fulbright STEM Impact Award

Wyłoniono pięciu laureatów pilotażowej edycji programu Fulbright STEM Impact Award! Podczas kilkutygodniowego stypendium będą mogli zrealizować swój własny projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny.

Fulbright STEM Impact Award to program stypendialny dla aktywnych badaczy reprezentujących dziedziny STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Jego cel to wspieranie współpracy na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich, a także międzyinstytucjonalnych. Podczas stypendium trwającego od 2 do 6 tygodni laureaci konkursu jeszcze w tym roku będą mieli okazję zrealizować swój własny projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w jednej z wybranych instytucji w Stanach Zjednoczonych.

Nabór wniosków trwał do 28 czerwca. Nadesłano 22 aplikacje. W wyniku procedury konkursowej obejmującej ocenę merytoryczną projektu przygotowaną przez 3 niezależnych ekspertów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, których wnioski otrzymały najwyższe noty, przyznano 5 nagród stypendialnych. Stypendia otrzymali:

1. Dr hab. Robert Czajkowski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (zrealizuje 4-tygodniowe stypendium w Colorado State University, zajmie się badaniem bakteriofagów – wirusów, które infekują tylko bakterie, bezpiecznych dla człowieka, zwierząt, roślin, środowiska, i wykorzystywanych biotechnologicznie. Najpierw w ramach workshopu będzie uczył studentów CSU technik izolacji i analizy tych wirusów, a później zbada je we wspólnym projekcie z prof. Amy Chorkowski);
2. Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray z Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (podczas 4-tygodniowego stypendium w The Ohio State University, pod okiem wybitnej specjalistki z zakresu inżynierii i chemii polimerów prof. Judit E. Puskas. będzie prowadzić prace eksperymentalne nad nowymi materiałami polimerowymi, do syntezy których wykorzystane zostaną enzymy jako naturalne katalizatory);
3. Dr Maria Górna z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (podczas 6-tygodniowego stypendium u Jean-Paul Armache’a w Penn State University, Eberly College of Science, będzie badać za pomocą metod mikroskopii krioelektronowej kompleksy białkowe istotne w chorobach zakaźnych wywoływanych przez patogeny wirusowe i bakteryjne);
4. Dr inż. Dawid Janas z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej (wyjedzie na 6-tygodniowe stypendium do Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku, gdzie w grupie prof. Daniela Hellera będzie syntezował i badał nowe ultraczułe sondy do optycznego wykrywania markerów chorobowych, np. spektrum typów nowotworów bądź HIV, zaprzęgając do tego celu nanostruktury węglowe – ma to pomóc we wcześniejszym diagnozowaniu chorób, co jest kluczowe dla skutecznego leczenia pacjentów);
5. Dr hab. Joanna Sułkowska z Interdyscyplinarnego Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (stypendium w California Institute of Technology w Pasadenie).

Program Fulbrighta to prestiżowy program wymiany akademickiej i kulturowej między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami, obecny w Polsce nieprzerwanie od 1959 r. W Polsce program administrowany jest przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz amerykańskiego Departamentu Stanu. W tym roku Program Fulbrighta w Polsce świętuje swoje 60-lecie! Dzięki przyznanym stypendiom już ponad 2000 utalentowanych polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych podjęło studia lub zrealizowało projekty badawcze lub dydaktyczne w USA.

źródło: www.fulbright.edu.pl

Dyskusja (0 komentarzy)